×
Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D.
banner

Granty

Vliv podílu masa a pohlaví na vybrané kvantitativní a kvalitativní ukazatele vepřového masa

GA FAPPZ, 2006-2006