×
Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D.
banner

Životopis

VZDĚLÁNÍ:                       

 • 2003 – 2006   interní postgraduální doktorské studium, KSZ, ČZU v Praze,
 • 1998 – 2003   prezenční magisterské studium, FAPPZ, ČZU v Praze,
 • 1997 – 1998   JČU, Pedagogická fakulta, České Budějovice,
 • 1993 – 1997   Střední zemědělská škola, Humpolec.
 • prosinec 2006 - obhajoba disertační práce na téma:

 „Kvalita vepřového masa ve vztahu k utváření jatečného těla“.

 • květen 2003 - obhajoba diplomové práce na téma:

 ,,Sledování obsahu laktózy v mléce a mléčných výrobcích“.

 

PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ:

 • 2018 - současnost     ČZU v Praze, FAPPZ, KCHHZ, vědecko- pedagogický pracovník,
 • 2012 – 2018               ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, vědecko- pedagogický pracovník,
 • 2006 – 2012               ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, odborný pracovník – technik VŠ,
 • 05 – 09 1998              SPV a.s., pobočka Plevnice, specializace: zootechnik.

 

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • speciální zootechnika, chov prasat,
 • kvalita vepřového masa,
 • laboratorní analýza živočišných produktů.