×
Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D.
banner

Okrouhlá Monika

Odborné zaměření:

  • speciální zootechnika - specializace chov prasat,
  • laboratorní práce - kvalita živočišných produktů.