×
Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D.
banner

Vyučované předměty

  • ADA13E      Zoo 2 - Bc.
  • ADA18E      Chov prasat I - Bc.
  • ASA06E      Základy chovu hospodářských zvířat - Bc.
  • ASA23E      Chov zvířat a prostředí - Bc.
  • ASE05E      Chov zvířat – PAA
  • AST03E      Chov hospodářských zvířat - Bc.