×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Granty

V poslední době se podílí na řešení projektů Spolupráce 16. 2. 1. v rámci Programu rozvoje venkova.

Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999-2004

Interakce mezi cytokininy a kyselinou abscisovou při stomatální regulaci výměny plynů

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Integrovaný systém pěstování chmele

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí

Technologická agentura ČR, 2012-2015