×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Spolupráce

V oblasti výzkumu spolupracuje se společností Tereos TTD a.s. je členem její řapařské komise, aktivně vystupuje na zimní řepařské škole.

V rámci výzkumných aktivit spolupracuje s fy Farmet a.s. - řešena problematika vývoje nových přesných secích strojů.  Dále s firmou Bednar FMT na uplatnění nových technologií zpracování půdy pro cukrovu řepu.

V rámci výzkumných aktivit rozvíjí spolupráci s Chmelařským institutem s.r.o., dále VÚMOP v.v.i. a dalšími výzkumnými organizacemi.

Aktivně se podílí na rozvoji odborného poradenství v ČR. Je autorizoavným zástupcempro získání odborné kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikacív profesi Zemědlský poradce prorostlinnou výrobu, současně je i kontaktní osobou na ČZU pro tuto zkoušku.
http://agroporadce.eu