×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Analýza konkurenceschopnosti vzájemného obchodu se surovým a bílým cukrem mezi jednotlivými regiony světa. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 4, s. 141-145. ISSN: 1210-3306.

BERNARDOS, A. – MARINA, T. – ŽÁČEK, P. – ESTEVE, É. – MARTÍNEZ-MANEZ, R. – LHOTKA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Antifungal effect of essential oil components against Aspergillus niger when loaded into silica mesoporous supports. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, roč. 95, č. 14, s. 2824-2831. ISSN: 0022-5142.

KLOUČEK, P. – KOKOŠKA, L. – ŠTOLCOVÁ, M. – PULKRÁBEK, J. Antimicrobial properties of selected essential oils in vapour phase against foodborne bacteria. Food Control, 2009, roč. 20, č. 2, s. 157 - 160. ISSN: 0956-7135.

SMUTKA, L. – ROVNÝ, P. – PULKRÁBEK, J. – ŘEZBOVÁ, H. – HORSKÁ, E. – URBAN, J. České a slovenské cukrovarnictví – více než dvacet let po rozpadu Československa. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 4, s. 144-149. ISSN: 1210-3306.

DVOŘÁK, M. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. České cukrovarnické společnosti v procesu transformace Evropského trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2022, roč. 138, č. 2, s. 73-80. ISSN: 1210-3306.

POKORNÝ, J. – KŘIVÁNEK, J. – JEŽEK, J. – PULKRÁBEK, J. Characterizartion of Changes in Photosynthetic Rate, Transpiration and Chlorophyll Content during the Hop Growing Season. Acta Horticulturae, 2013, roč. 1010, č. 1, s. 163-168. ISSN: 0567-7572.

SKALICKÝ, M. – PULKRÁBEK, J. – HEJNÁK, V. Charakteristika plevelné řepy a regulace šíření. Úroda, 2008, roč. 56, č. 8, s. 33 - 35. ISSN: 0139-6013.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – URBAN, J. – PAČUTA, V. Cíle šlechtění cukrové řepy jako ozimé plodiny. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 9-10, s. 298-301. ISSN: 1210-3306.

NOVÝ, P. – DAVIDOVÁ, H. – SERRANO ROJERO, C. – RONDEVALDOVÁ, J. – PULKRÁBEK, J. – KOKOŠKA, L. Composition and Antimicrobial Activity of Euphrasia rostkoviana Hayne Essential Oil. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2015, roč. 2015, č. ID 734101, s. 1-5. ISSN: 1741-427X.

HROUDOVÁ, M. – PULKRÁBEK, J. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. Cukrová řepa na rodinných farmách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 1, s. 13-20. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Cukrová řepa v interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

MAITAH, K. – SMUTKA, L. – MAITAH, M. – PULKRÁBEK, J. Cukrovarnický průmysl v Súdánu v letech 1993–2017. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 9-10, s. 355-360. ISSN: 1210-3306.

DONNER, P. – PULKRÁBEK, J. – **POKORNÝ, J. Differences in photosynthetic and transpiration activity of bine and branch leaves of hop plant (Humulus lupulus L.). Acta Horticulturae, 2019, roč. 1236, č. 1236, s. 57-61. ISSN: 0567-7572.

BABIČKA, L. – KOŽNAROVÁ, V. – POUSTKOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠMOLÍK, J. Digestát – hnojivo pro cukrovku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 106-109. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – HINKE, J. – PULKRÁBEK, J. – KOTYZA, P. – **ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA, A. Disponibilní kapacity cukrovarů ve světě s důrazem na mimoevropský prostor. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 5-6, s. 218-223. ISSN: 1210-3306.

VONDRÁČEK, M. – SMUTKA, L. – VACEK, T. – PULKRÁBEK, J. – **TIMOSHENKOVA, I. – MAITAH, K. Distribuce komparativních výhod na trhu s cukrem v zemích EU a specifické postavení českých exportů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2022, roč. 138, č. 11, s. 374-384. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. Distribuce produkčních kapacit na trhu zemí EU – kdo vládne současnými kapacitami?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 2, s. 71-77. ISSN: 1210-3306.

URBAN, J. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Effect of genotype, flesh colour and environment on the glycoalkaloid content in potato tubers from integrated agriculture. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 4, s. 186-191. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – BEČKA, D. – PULKRÁBEK, J. Effect of growing conditions and storage on the total anthocyanin content in potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – HONSOVÁ, H. – URBAN, J. – KUCHTOVÁ, P. Ekologická pěstební technologie řepy cukrové. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 84 - 87. ISSN: 1210-3306.

**TÓTH, M. – **POKRIVČÁK, J. – SMUTKA, L. – DVOŘÁK, M. – PULKRÁBEK, J. Ekonomické aspekty pestovania cukrovej repy a biodiverzita: dopady zákazu používania neonikotinoidov. Listy cukrovarnické a řepařské, 2022, roč. 138, č. 3, s. 116-120. ISSN: 1210-3306.

HNILIČKA, F. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – HNILIČKOVÁ, H. Energetická bilance pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 260 - 266. ISSN: 1210-3306.

FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Enhanced antibacterial effectiveness of essential oils vapors in low pressure environment. Food Control, 2013, roč. 35, č. 1, s. 14-17. ISSN: 0956-7135.

FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Enhanced antibacterial effectiveness of essential oils vapors in low pressure environment. Food Control, 2014, roč. 35, č. 1, s. 14-17. ISSN: 0956-7135.

ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropské cukrovary, cukrovarnické společnosti a jejich aliance: kdo kontroluje evropskou produkci cukru?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 11, s. 365-369. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropský trh s kvótovaným řepným cukrem – kdo jej kontroluje?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 298-305. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Hlavní determinanty nabídky a poptávky na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 142-145. ISSN: 1210-3306.

BRABENEC, V. – PULKRÁBEK, J. Hodnocení výsledků pěstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 4, s. 127 - 131. ISSN: 1210-3306.

HEROUT, M. – KOUKOLÍČEK, J. – **KINCL, D. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Impacts of technology and the width of rows on water infiltration and soil loss in the early development of maize on sloping lands. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 498-503. ISSN: 1214-1178.

KRČEK, V. – **BARANYK, P. – BRANT, V. – PULKRÁBEK, J. Influence of crop management on formation of yield components of winter oilseed rape. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 1, s. 21-26. ISSN: 1214-1178.

KOUKOLÍČEK, J. – HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Influence of soil conservation practices on legume crops growth. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 587-591. ISSN: 1214-1178.

**PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Influence of sowing and harvest dates on production of two different cultivars of sugar beet. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1214-1178.

DONNER, P. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – **KROFTA, K. – **PATZAK, J. – PULKRÁBEK, J. Influence of weather conditions, irrigation and plant age on yield and alpha-acids content of Czech hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 1, s. 41-46. ISSN: 1214-1178.

ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – ŠKUBNA, O. Izoglukóza jako významný element na trhu sladidel. Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 2, s. 68-73. ISSN: 1210-3306.

SILOVSKÝ, K. – PULKRÁBEK, J. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. Kolejové řádky v technologii pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 2, s. 54-58. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – KOTYZA, P. – **PAWLAK, K. – PULKRÁBEK, J. Koncentrace českého a polského trhu s cukrem – vývoj a perspektivy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 7-8, s. 278-285. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – PETEROVÁ, J. – ŘEZBOVÁ, H. – URBAN, J. Konkurenceschopnost produkce a ekonomika plodin využitelných pro výrobu bioetanolu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 7, s. 216 - 220. ISSN: 1210-3306.

JANATOVÁ, A. – BERNARDOS, A. – ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – LHOTKA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Long-term antifungal activity of volatile essential oil components released from mesoporous silica materials. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 216-220. ISSN: 0926-6690.

SKALICKÝ, M. – TŮMA, J. – SKALICKÁ, J. – TŮMOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Morphological differences between sugar beet and weed beet (Beta vulgaris L.) depending on the soil. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 835 - 838. ISSN: 0133-3720.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Navýšení výnosu a jakosti cukrové řepy pomocí listové výživy a biologicky aktivních látek. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 5-6, s. 188-194. ISSN: 1210-3306.

HODOVAL, J. – PULKRÁBEK, J. Nepotravinářské využití čiroku cukrového v podmínkách ČR. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 51-54. ISSN: 0139-6013.

SMUTKA, L. – **PAWLAK, K. – KOTYZA, P. – PULKRÁBEK, J. – **ZIELINSKA-CHMIELEWSKA, A. Obchod s Polským cukrem a distribuce komparativních výhod ve vztahu k partnerským zemím. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 7-8, s. 262-268. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PAZDERŮ, K. – ŠVACHULA, V. – ČERNÝ, I. – CANDRÁKOVÁ, E. Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí. ..., 2011, roč. 127, č. 2, s. 57-62.

SKALICKÝ, M. – TŮMA, J. – NOVÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – SKALICKÁ, J. Phenotype variability of weed beet (Beta vulgaris L.). Cereal Research Communications, 2007, roč. 35, č. 2, s. 1077 - 1080. ISSN: 0133-3720.

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – BEČKA, D. Photosynthetic activity of selected genotypes of hops (Humulus Lupulus L.) in critical periods for yield formation. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 6, s. 264-270. ISSN: 1214-1178.

VELICHKO, I. – **GORDEEV, I. – **SHELEMIN, A. – **NIKITIN, D. – BRINAR, J. – **PLESKUNOV, P. – **CHOUKOUROV, A. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Plasma Jet and Dielectric Barrier Discharge Treatment of Wheat Seeds. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING, 2019, roč. 39, č. 4, s. 913-928. ISSN: 0272-4324.

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. Porovnání fotosyntetické aktivity plevelných a kulturních řep. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 12, s. 335 - 337. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Postavení, inovační trendy a nové směry rozvoje u vybraných technických plodin. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 29 - 38. ISSN: 0139-6013.

MAITAH, M. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – BELOVÁ, A. Produkce a spotřeba cukru v Egyptě v letech 1995 - 2009. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 9/10, s. 300-304. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – **HINKE, J. – PULKRÁBEK, J. – **ZIELINSKA-CHMIELEWSKA, A. Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1210-3306.

TOMAN, P. – PULKRÁBEK, J. Produkční schopnosti vybraných meziplodin. Úroda, 2015, roč. 63, č. 10, s. 20-25. ISSN: 0139-6013.

PULKRÁBEK, J. – PACEK, L. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PRAČKE, K. – TLUSTOŠ, P. Regional food and feed self-sufficiency related to climate change and animal density – a case study from the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 244-252. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – URBAN, J. Regulace vybíhání a kvetení u ozimé řepy cukrové. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 1, s. 25-29. ISSN: 1210-3306.

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Reprodukční potenciál plevelných řep. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 120 - 126. ISSN: 0139-6013.

KŘIVÁNEK, J. – PULKRÁBEK, J. – CHALOUPSKÝ, R. – KUDRNA, T. – POKORNÝ, J. Response of the Czech hybrid hop cultivar Agnus to the term of pruning, depth of pruning and number of trained bines. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 11, s. 471 - 478. ISSN: 1214-1178.

HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Roots and energy yield of fodder beet in organic farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 4, s. 157 - 161. ISSN: 1211-3174.

SMUTKA, L. – ZHURAVLEVA, E. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Ruská federace - produkce cukrové řepy a cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 72-77. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – VASILENOK, V. – BENEŠOVÁ, I. – LUBANDA, J. Ruská federace – zahraniční obchod s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 12, s. 400-405. ISSN: 1210-3306.

DVOŘÁK, M. – SMUTKA, L. – **KRAJČÍROVÁ, R. – **KÁDEKOVÁ, Z. – PULKRÁBEK, J. Slovenské cukrovary v procesu transformace Evropského trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 12, s. 426-431. ISSN: 1210-3306.

URBAN, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KVÍZ, Z. Snížení dávek herbicidů s jejich častější aplikací příznivě ovlivňuje ekonomiku pěstování cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 0, s. 150 - 154. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Současný stav trhu s cukrem ve světě. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 2, s. 70-77. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – **PAWLAK, K. – KOTYZA, P. – PULKRÁBEK, J. Specifika a vývoj polského trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 4, s. 154-160. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – **HINKE, PHD., I. – PULKRÁBEK, J. Specifika produkce cukru v asijském regionu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 11, s. 360-365. ISSN: 1210-3306.

KOTYZA, P. – SMUTKA, L. – **HORNOWSKI, A. – **PAWLAK, K. – PULKRÁBEK, J. – **KAPSDORFEROVÁ, Z. Společnost Krajowa Spółka Cukrowa z perspektivy vývoje finančních a produkčních indikátorů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 12, s. 426-432. ISSN: 1210-3306.

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Stimulace osiva čiroku pro zvýšení jeho vitality. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 18-22. ISSN: 0139-6013.

ADAMČÍK, J. – TOMÁŠEK, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. Stimulation sorghum seed leading to enlargement of optimum conditions during germination and emergence. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 12, s. 547-551. ISSN: 1214-1178.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – BRECKLOVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. Struktura cukerního průmyslu latinsko-amerických zemí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 7-8, s. 266-271. ISSN: 1210-3306.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. Světová produkce cukrodárných plodin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 78-82. ISSN: 1210-3306.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. Světová produkce cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 4, s. 118-121. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Světový obchod s bílým cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 3, s. 86-89. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Světový obchod se surovým cukrem – analýza konkurenceschopnosti regionů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 374-378. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Thajsko – tygr na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 9-10, s. 312-317. ISSN: 1210-3306.

FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – BERNARDOS, A. – FINKOUSOVÁ, A. – MARŠÍK, P. – NOVOTNÝ, D. – LEGAROVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. The antifungal activity of essential oils in combination with warm air flow against postharvest phytopathogenic fungi in apples. Food Control, 2016, roč. 68, č. , s. 62-68. ISSN: 0956-7135.

PULKRÁBEK, J. – KAVKA, M. – RATAJ, V. – HUMPÁL, J. – NOZDROVICKÝ, L. – TRÁVNÍČEK, Z. – PAČUTA, V. The assessment of the economic risks level of sugar beet growing for the farm economy. ..., 2012, roč. 58, č. 1, s. 41-48.

KROFTA, K. – POKORNÝ, J. – KUDRNA, T. – JEŽEK, J. – PULKRÁBEK, J. – KŘIVÁNEK, J. – BEČKA, D. The effect of application of copper fungicides on photosynthesis parameters and level of elementary copper in hops . Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 91-97. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – HODOVAL, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAČUTA, V. – ADAMČÍK, J. The influence of sweet sorghum crop stand arrangement on biomass and biogas production. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 433-438. ISSN: 1214-1178.

BELOVÁ, A. – SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Trh s cukrem a cukrovou řepou v Ruské federaci – základní vývoj a charakteristiky . Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 7-8, s. 256-260. ISSN: 1210-3306.

VACEK, T. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – KOTYZA, P. Tři dekády v oblasti konkurenceschopnosti a produktivity českého obchodu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 7-8, s. 283-290. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Tvorba ceny cukru na světovém trhu - přenos ceny surového a bílého cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 274-279. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – **KRAJČÍROVÁ, R. Tvorba ceny cukru na světových trzích v závislosti na světové ceně cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 12, s. 408-411. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – **ŠVACHULA, V. Uhlíková stopa při pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 4, s. 146-151. ISSN: 1210-3306.

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – HOLEČKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. VARIABILITA OBSAHU CELKOVÝCH POLYFENOLŮ (PŘIROZENÝCH ANTIOXIDANTŮ) V HLÁVKÁCH VYBRANÝCH CHMELŮ. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 191 - 198. ISSN: 0139-6013.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – JEDLIČKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. Vliv hloubky uložení hnojiva při hlubokém kypření půdy na produkci cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 9-10, s. 294-299. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 188-195. ISSN: 1210-3306.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. Vliv nižších dávek herbicidů s jejich častější aplikací na výnos a kvalitu cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 4, s. 122 - 125. ISSN: 1210-3306.

ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – KŘOVÁČEK, J. Vliv pěstitelských technologií na produkční a kvalitativní parametry jarního ječmene. Collection of Scientific Papers - Series for Crop Sciences, 2006, roč. 23, č. 2, s. 49 - 55. ISSN: 1212-0731.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – JEDLIČKOVÁ, M. Vliv podzimního zpracování půdy na zhutnění půdy v počátcích vegetace cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 272-278. ISSN: 1210-3306.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KVÍZ, Z. Vliv snížených dávek herbicidů s jejich častější aplikací na výnos a jakost cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 4, s. 114 - 117. ISSN: 1210-3306.

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Vliv vybraných chemických látek na klíčivost klubíček plevelné řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 12, s. 369-373. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Vliv zásob cukru na jeho nabídku na světovém trhu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 12, s. 381-384. ISSN: 1210-3306.

**PAČUTA, V. – **ČERNÝ, I. – **RAŠOVSKÝ, M. – PULKRÁBEK, J. – **ERNST, D. – **BUDAY, M. Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 3, s. 114-117. ISSN: 1210-3306.

PAČUTA, V. – KAŠIČKOVÁ, I. – RAŠOVSKÝ, M. – PULKRÁBEK, J. Vplyv odrody a biopreparátov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť rafinády a úrodu rafinády repy cukrovej. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 9-10, s. 285-288. ISSN: 1210-3306.

PAČUTA, V. – ČERNÝ, I. – PULKRÁBEK, J. Vplyv odrody a listových prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru cukrovej repy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 11, s. 337-340. ISSN: 1210-3306.

**PAČUTA, V. – **ČERNÝ, I. – **RAŠOVSKÝ, M. – PULKRÁBEK, J. Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 2, s. 62-66. ISSN: 1210-3306.

**HINKE, J. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. Vybrané aspekty trhu s cukrem v africkém regionu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 9-10, s. 332-337. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – BEČKOVÁ, L. Využití Atoniku Pro k urychlení postresové regenerace a zmírnění dopadů herbicidního stresu na rostliny cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 2, s. 43 - 46. ISSN: 1210-3306.

KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – URBAN, J. – KOHOUT, L. – PULKRÁBEK, J. – HNILIČKA, R. Využití brassinosteroidů k regulaci stresu během růstu a tvorby výnosu řepy cukrové. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 271 - 273. ISSN: 1210-3306.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – HODOVAL, J. – BEČKOVÁ, L. Využití cukrové řepy k energetickým účelům. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 45-49. ISSN: 0139-6013.

KUČERA, L. – MALAŤÁK, J. – CHAJMA, P. – PULKRÁBEK, J. Využití vedlejších produktů výroby bioetanolu - lihovarnických výpalků. Agritech Science, 2012, roč. 2, č. 2012, s. 1-12. ISSN: 1802-8942.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BELOVÁ, A. Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000–2011. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1210-3306.