×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Přednáší předměty zaměřené na rostlinnou produkci, dotace i poradenství a zemědělské podpory.
Je garantem řady odborně zařazených předmětů.

V rámci spolupráce s praxí se v rámci přednášek zaměřuje na problematiku obecné části rostlinné produkce a podrobněji na bulevnté okopaniny, především pěstování cukrové řepy.
Pravidelně vystupuje na odborných poradenských akcích v oblastí pěstování cukrovky.

Garantované předměty

ARA53E Zemědělské poradenství, podpory a dotace
ARA73E Zemědělské poradenství, podpory a dotace
ARA82E Pěstování polních plodin I.B - Bc.
ARA85E Zemědělské podpory a dotace
ARA90E Pěstování rostlin I - Bc.
ARA93E Pěstební systémy - Mgr.
ARA96E Zemědělské poradenství-HK - Mgr.
ARA98E Zemědělské poradenství - Mgr.
DARA03Y Pěstování okopanin

Garantované studijní obory

4101T001 Hospodaření v zemědělství
4101T018 Zemědělství
4102R004 Pěstování rostlin
4102T006 Rostlinná produkce
4131R013 Ekologické zemědělství

Garantované studijní programy

B4154 Ekolologické zemědělství
N4102 Fytotechnika