×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SMUTKA, L. – **HINKE, J. – PULKRÁBEK, J. Vývoj a současný stav cukrovarnictví v oblasti Austrálie a Oceánie. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 12, s. 415-419. ISSN: 1210-3306.

TANNER, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. Vývoj cen cukru v procesu financializace světové ekonomiky a vliv spekulace. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 5-6, s. 195-201. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – BELOVÁ, A. Vývoj cen cukru ve světě (vybrané trendy a specifika). Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 11, s. 328-331. ISSN: 1210-3306.

KOTYZA, P. – SMUTKA, L. – **CZECH, K. – **WIELECHOWSKI, M. – PULKRÁBEK, J. Vývoj ceny cukru na pozadí pandemie COVID-19. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 3, s. 121-127. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – URBAN, J. – BELOVÁ, A. Vývoj faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku cukru na světovém trhu v jednotlivých obdobích. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 5-6, s. 192-196. ISSN: 1210-3306.

KRIVKO, M. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – **TIMOSHENKOVA, I. Vývoj ruského trhu s cukrem v letech 2010 - 2019 v kontextu evropských ekonomických sankcí a zákazu dovozu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2022, roč. 138, č. 5-6, s. 206-211. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. Vývoj světového obchodu s cukrem z pohledu posledních čtyř dekád. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 281-285. ISSN: 1210-3306.

KOTYZA, P. – **HORNOWSKI, A. – SMUTKA, L. – **PAWLAK, K. – PULKRÁBEK, J. Vznik, transformace a privatizace polské cukrovarnické skupiny Krajowa Spółka Cukrowa . Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 11, s. 390-396. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – LUBANDA, J. Vztah světového a brazilského trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 5-6, s. 194-199. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – ROVNÝ, P. – PULKRÁBEK, J. – HORSKÁ, E. Zahraničný obchod s cukrom (HS1701) a cukor obsahujúcimi produktami (HS17) – komparácia Českej republiky so Slovenskom v priebehu posledných dvoch dekád. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 7-8, s. 234-240. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – BRINAR, J. – **JAVOR, T. – DVOŘÁK, P. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **HUBÁČKOVÁ, J. Zkušenosti s variabilním přihnojením cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 5-6, s. 184-193. ISSN: 1210-3306.

ŠVACHULA, V. – PULKRÁBEK, J. – ŠROLLER, J. – ZAHRADNÍČEK, J. Změny postavení cukrovky v zemědělských soustavách České republiky a vybraných států EU. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 122, č. 0, s. 220 - 227. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – KOTYZA, P. – **PAWLAK, K. – PULKRÁBEK, J. – **ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA, A. Změny produkce cukrové řepy v Česku a Polsku v posledních letech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 4, s. 165-171. ISSN: 1210-3306.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – KŘIVÁNEK, J. Změny v produkci cukrovky vlivem počasí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 9, s. 263 - 267. ISSN: 1210-3306.

Odborná monografie

JURSÍK, M. – PULKRÁBEK, J. Cukrovka. Plevele, choroby a škůdci. Praha: , 2008. 147s. ISBN 978-80-213-1445-1.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Inovační trendy v pěstování cukrovky a její využití na biolíh. Praha: ÚZPI, 2008. 28s. ISBN 978-80-7271-195-6.

KAVKA, M. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, K. – HUČKO, B. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – ŠAŘEC, O. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR, 2008. 301s. ISBN 978-80-7271-198-7.

Kapitoly v odborné knize

HAMOUZ, K. – PULKRÁBEK, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Brambory velmi rané, s. 137 - 143.

PULKRÁBEK, J. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s., 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Čekanka obecná, s. 274 - 275.

PULKRÁBEK, J. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Čekanka obecná – Cichorium intybus L., s. 50 - 73.

VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-163-6. s. Ceny osiv olejnin a technických plodin, s. 104 - 107.

VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: ÚZPI, 2008. 1s. ISBN 978-80-7271-198-7. s. Ceny osiv olejnin a technických plodin, s. 86 - 88.

PULKRÁBEK, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Cukrovka, s. 152 - 159.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – ZAHRADNÍČEK, J. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s., 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Cukrovka, s. 261 - 273.

PRÁŠIL, K. – PULKRÁBEK, J. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Dynamika obsahu kyseliny abscisové v listech pšenice seté během chladové klimatizace a působení sucha, s. 127 - 133.

PULKRÁBEK, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 376s. ISBN 80-7271-164-4. s. Krmná řepa, s. 160 - 167.

ŠMIROUS, P. – ŠTAUD, J. – PETEROVÁ, J. – PULKRÁBEK, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Len olejný, s. 112 - 116.

ŠMIROUS, P. – PULKRÁBEK, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Len přadný, s. 117 - 123.

PULKRÁBEK, J. – FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Tritikale ozimé - žitovec, s. 61 - 66.

FAMĚRA, O. – PULKRÁBEK, J. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Žito ozimé, s. 50 - 55.

Článek ve sborníku z akce

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. Analýza výsledků zkoušení odrůd a prodeje osiva cukrové řepy. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 198-204.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. Odrůdy, osivo a produkční potenciál cukrové řepy. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 223-229.

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Ovlivnění klíčivosti klubíček plevelné řepy chemickými látkami. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 183-189.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – JEDLIČKOVÁ, M. Pěstované odrůdy a produkční potenciál cukrové řepy v ČR. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 94-99.

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. Stimulace osiva čiroku pro zvýšení jeho vitality a odolnosti k abiotickým stresům v podmínkách CR. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 155-158.

VELICHKO, I. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Úprava osiv nízkoteplotním plazmatem a její vliv na vývoj rostlin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 54-59.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Vliv různých způsobů založení a organizace porostu na hmotnost tisíce semen ozimé řepky olejné. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 42-47.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. Využívání vhodných genotypů a osiva cukrové řepy v České republice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 124-127.

POKORNÝ, J. – BRYNDA, M. – JEŽEK, J. – KŘIVÁNEK, J. – PULKRÁBEK, J. Zajištění kvality české chmelové sadby. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 254-256.

Výsledky s právní ochranou

ŠTRANC, P. – PULKRÁBEK, J. – HOLÝ, K. – VEJRAŽKA, K. – ŠTRANC, J. – HRUDOVÁ, E. Osivo jednoleté směsi. Úřad průmyslového vlastnictví. 23184. 05.01.2012.

Technicky realizované výsledky

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – RŮŽEK, P. – KADLEC, V. – ŠEDEK, A. Meziřádkový kypřič s aplikací hnojiv MEKY 12, Inter row cultivator with fertilizer application MEKY 12, Cultivator, weeder, sugar beet, maize, hoeing, fertilizing, 2014, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Prototyp, MEKY 12, P&L spol. s r.o. Biskupce, Pracovní šířka 6,28 m Přepravní šířka 2,88 m Přepravní výška 3 m Přepravní délka 1,5 m Hmotnost 1530 kg Zásobník na hnojivo 1000 l Počet řádků 12 Přítlak na botku 117 kg Pneumatiky opěrné 16x6,5 Příkon 100 Hp Pracovní rychlost 6 – 10 km/hod) Hydraulické výstupy 2 ks Prototyp meziřádkového kypřiče MEKY 12 byl, je a bude využíván řešiteli (P&L spol. s r.o. Biskupce, ČZU v Praze, VÚMOP Praha-Zbraslav, v.v.i., VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i.) po dobu řešení projektu ke zjištění funkčnosti pracovních nástrojů pro kypření půdy, navádění stroje a celkové komfortnosti obsluhy. V závěru řešení bude na základě něho jedním ze spoluřešitelů (P&L spol. s r.o. Biskupce) upraven tak, aby mohl být průmyslově vyráběn víceřádkový kypřič řady MEKY, aktuálně u MEKY 12 a nabízen zemědělcům ke kypření širokořádkových plodin. Vše je řešeno v rámci smlouvy o spolupráci a podmínkách poskytnutí podpory na výzkum a experimentální vývoj v rámci Programu Alfa v letech 2012 -2016, (o společném řešení projektu , Jedním z cílů projektu, po navýšení prostředků na řešení je vývoj a konstrukce meziřádkového kypřiče (na 12 řádků cukrové řepy). Stoj vychází z šestiřádkového funkčního vzorku (MEKY 6, řešitelé P&L spol. s r.o. Biskupce, ČZU v Praze, VÚMOP Praha-Zbraslav, v.v.i., VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i.), který je využíván k testování vyvíjených pracovních nástrojů pro kypření půdy. Předpokládáme, že výroba navrženého kypřiče vytvoří nové pracovní místo u řešitele - výrobce stroje. Dojde ke zvýšení tržeb cca o 4 mil. Kč v prvním roce výroby a v dalších letech postupný nárůst na 8-10 mil Kč. Nový stroj bude mít i další ekonomické přínosy u uživatelů. Především to budou úspory materiálové a pracovních sil. Zahájení komerční výroby předpokládáme v roce 2016. Výrobou prodejem a servisem navazujících kultivátoru na cukrovku se bude zabývat společnost P&L spol s. r.o. Biskupce u Luhačovic. P&L provádí prodej a servis zemědělské techniky na celém území České republiky a to od roku 1990. Pro tuto činnost disponuje dosta, P&L spol. s r.o. Biskupce 00351504; ČZU v Praze 60460709; VÚMOP Praha-Zbraslav, v.v.i 00027049; VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. 00027006, 00351504, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – RŮŽEK, P. – KADLEC, V. – ŠEDEK, A. Meziřádkový kypřič s aplikací hnojiv MEKY 6, Inter row cultivator with fertilizer application MEKY 6, Cultivator, weeder, sugar beet, maize, hoeing, fertilizing, 2014, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, MEKY 6, P&L spol. s r.o. Biskupce, Pracovní šířka: 3,14 m; Přepravní šířka: 3,20 m; Přepravní výška: 3 m; Přepravní délka: 1,5 m; Hmotnost 950 kg; Zásobník na hnojivo 450 l; Počet řádků: 6; Přítlak na botku: 117 kg; Pneumatiky opěrné 16x6,5; Příkon 75Hp; Pracovní rychlost 6 – 10 km/hod; Funkční vzorek meziřádkového kypřiče MEKY 6 byl, je a bude využíván řešiteli (P&L spol. s r.o. Biskupce, ČZU v Praze, VÚMOP Praha-Zbraslav, v.v.i., VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i.) k zajištění testování vyvíjených pracovních nástrojů pro kypření půdy, které budou v dalším průběhu řešení uplatněny jedním ze spoluřešitelů (P&L spol. s r.o. Biskupce) u vyráběných víceřádkových kypřičů řady MEKY, aktuálně u MEKY 12. Vše řešeno v rámci smlouvy spolupráci o spolupráci a podmínkách poskytnutí podpory na výzkum a experimentální vývoj v rámci Programu Alfa v letech 2012 -2016, (o společném řešení projektu TA ČR 02021392) podepsané 7. až 3. dubna 2012. , Vývoj a konstrukce meziřádkového kypřiče MEKY 6 byla po navýšení prostředků na řešení projektu upravena, funkční vzorek především slouží a je využíván řešiteli (P&L spol. s r.o. Biskupce, ČZU v Praze, VÚMOP Praha-Zbraslav, v.v.i., VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i.) k zajištění testování vyvíjených pracovních nástrojů pro kypření půdy, které budou v dalším průběhu řešení uplatněny jedním ze spoluřešitelů (P&L spol. s r.o. Biskupce) u vyráběných víceřádkových kypřičů řady MEKY, aktuálně u MEKY 12. V současné době proto velmi obtížné vyčíslit ekonomické parametry a přínosy tohoto funkčního vzorku. Jedná se především o úspory materiálové, dopravní i pracovních sil protože nástroje jsou ověřovány nejprve u šestiřádkové verze a po jejich ověření testovány na 12 řádkovém kypřiči. Komerční výroba tohoto prototypu není zatím plánována. Výrobou prodejem a servisem navazujících kultivátoru na cukrovku se bude zabývat společnost P&L spol s. r.o. Biskupce u Luhačovic. P&L provádí prodej a servis zemědělské tech, P&L spol. s r.o. Biskupce IČ 00351504; ČZU v Praze IČ 60460709; VÚMOP Praha-Zbraslav, v.v.i IČ 00027049; VÚRV Praha-Ruzyně, v.v.i. IČ 00027006, 00351504, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Řepa cukrová - Pěstitelský rádce prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2007

Certifikované metodiky

KROFTA, K. – JEŽEK, J. – KLAPAL, I. – KŘIVÁNEK, J. – POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – VOSTŘEL, J. Integrovaný systém pěstování chmele - Metodika pro praxi 02/2012, Integrated system of hop growing - Methodology for Practice 02/2012, chmel, integrovaný systém, hnojení, ochrana, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, integrovaná produkce chmele, Metodika je schválena Státní rostlinolékařskou správou Praha pod jednacím číslem č.j. SRS 054052/2012 ze dne 6.12.2012, Vyšší přidaná hodnota produkce (cena chmelových hlávek). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní rostlinolékařská správa Praha, 06.12.2012, ISBN: 978-80-86836-82-9

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KADLEC, V. – RŮŽEK, P. – ŠEDEK, A. – KOBZOVÁ, D. – SRBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – KINCL, D. Začlenění podzimního hlubokého kypření půdy a kypření za vegetace do půdoochranné technologie pěstování cukrové řepy, Inclusion of autumn deep loosening of soil and loosening during vegetation into soil conservation technology of sugar beet growing, water erosion, sugar beet, yield, sugar content, soil conservation technologies, soil loosening, 2015, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN: 978-80-213-2614-9, 66194/2015-MZE, Zvýšení produkce ve vazbě na ročník a půdní podmínky. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65, Praha 1, 21.12.2015, 130/2002 Sb.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido . Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2015, 42s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2016, 22s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 29s. ISBN: ,

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy. ČZU Praha: Ondřej Bačina, Agross Klíčany, 2018, 3s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy. Výzkumná zpráva pro Ondřej Bačina, Klíčany za rok 2019. ČZU Praha: Ondřej Bačina, 250 69 Klíčany, 2019, 12s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **BAČINA, O. – **TRŽICKÝ, J. Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy. Výzkumná zpráva pro Ondřej Bačina, Klíčany za rok 2020. Praha: Bc. Ondřej Bačina, Klíčany, 2020, 36s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Výzkumná zpráva pro Pošumaví a. s. za rok 2019. ČZU Praha: Pošumaví a. s., 2019, 8s. ISBN: neuvedeno,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Výzkumná zpráva pro Pošumaví, a.s. za rok 2020. Praha: Pošumaví, a. s., 2020, 10s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Výzkumná zpráva pro Pošumaví, a.s. za rok 2021. Praha: Pošumaví, a. s., 2021, 10s. ISBN: neuveden,

DVOŘÁK, P. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KRÁL, M. – **KROPÁČEK, M. – **NETRVAL, P. Inovativní technologie precizního zemědělství omezující erozi a zvyšující výnos širokořádkových plodin. Závěrečná zpráva o řešení projektu pro Pošumaví, a.s. v roce 2022. ČZU v Praze: Pošumaví a.s., 2022, 46s. ISBN: neuveden,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Kvalitativní parametry hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na 17 lokalitách po celé ČR v roce 2016/2017. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 5s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Kypření půdy jako půdoochranná technologie při pěstování cukrové řepy. ČZU Praha: Tereos TTD, a.s., 2013, 8s. ISBN: -,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. Management monitoringu pro sběr dat o výskytu plevelné řepy na území České republiky. ČZU Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 22s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Nové technologie v pěstování cukrové řepy. ČZU Praha: Tereos TTD, a.s. Dobrovice, 2016, 19s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. – BRINAR, J. Technologie pěstování řepky olejné a slunečnice roční včetně analýzy olejnatosti. Výzkumná zpráva pro SPZO s.r.o. za rok 2022. ČZU v Praze: SPZO s.r.o., 2022, 10s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – VELICHKO, I. – BEČKOVÁ, L. Technologie pěstování řepky olejné včetně analýzy olejnatosti. Výzkumná zpráva pro SPZO za rok 2020. Praha: SPZO, 2020, 20s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Vliv hloubky uložení hnojiva při hlubokém kypření půdy na produkci cukrové řepy. ČZU Praha: Bednar FMT s.r.o., 2016, 21s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – HAMOUZ, K. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na výnos zrna na 7 lokalitách po celé ČR, vegetační sezóna 2017/2018. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2018, 19s. ISBN: ,

MIČÁK, L. – BEČKOVÁ, L. – BRINAR, J. – PULKRÁBEK, J. Vliv pěstební technologie a odrůdy na růstové a výnosové ukazatele u řepky ozimé na lokalitě Praha - Uhříněves ve vegetačním roce 2020/21. Výzkumná zpráva pro SPZO s.r.o. Praha. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2021, 21s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. Výskyt plevelné řepy v České republice v porostech cukrové řepy a dalších polních plodinách. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, 26s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2019, 10s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2020. Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2020, 10s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – **URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **HAVLÍČEK, V. – **MAKSANT, J. – **OBŠELOVÁ, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2021. Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2021, 50s. ISBN: neuveden,

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Vývoj a zavedení progresivní pěstební technologie eliminující zhutňování a pesticidní zátěž. ČZU Praha: Zemědělská splečnost Sloveč, a.s., 2018, 4s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. Vývoj a zavedení progresivní pěstební technologie eliminující zhutňování a pesticidní zátěž půdy. Výzkumná zpráva pro Zemědělská společnost Sloveč, a.s. za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělská společnost Sloveč, a.s., 2019, 11s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **SOBOTA, O. Vývoj a zavedení progresivní pěstební technologie eliminující zhutňování a pesticidní zátěž půdy. Výzkumná zpráva pro Zemědělská společnost Sloveč, a.s. za rok 2020. Praha: Zemědělská společnost Sloveč a.s., 2020, 40s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2019, 56s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – **JAVOR, T. – **SUCHODOL, J. – **BERANOVÁ, L. – **MARTINCOVÁ, J. – **JELÍNEK, K. – **HUBÁČKOVÁ, J. – **MĚSÍCOVÁ, M. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2020. Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2020, 54s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – **URBAN, J. – KUCHTOVÁ, P. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – **JAVOR, T. – **BERANOVÁ, L. – **JELÍNEK, K. – **MARTINCOVÁ, J. – **SUCHODOL, J. – **HUBÁČKOVÁ, J. – **MĚSÍCOVÁ, M. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2021. Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2021, 81s. ISBN: neuveden,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

HONSOVÁ, H. – KŘOVÁČEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – HAMOUZ, K. Katalog plodin - rozšíření, Crop catalogue - extension, catalogue, special and small-scale crops, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Katalog plodin, ČZU, KRV, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://krv.agrobiologie.cz/atlas/

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze (P. S Uhříněves 2008: Blu-ray Disc), Events DCP-FAFNR CUA in Prague (PFPNS Uhrineves 2008: Blu-ray Disc), Events, field laboratory work, field testing, 2012, JJ - Ostatní materiály, ISBN: , ČZU v Praze,Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze 2008, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, Blu-ray Disc,

CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze (P. S. Uhříněves 2008: DVD 1 – 4), Events DCP-FAFNR CUA in Prague (PFPNS Uhrineves 2008: DVD 1-4), Events, field laboratory, work, field testing, 2012, JJ - Ostatní materiály, ISBN: , ČZU v Praze,Události KRV-FAPPZ ČZU v Praze 2008, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

Ostatní výsledky

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Activity of essential oil compounds encapsulated into silica mesoporous supports against Aspergillus niger. 2014, The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty 6.-8.5. 2014, Thailand.

PULKRÁBEK, J.Agromanuál - úvodník. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 8, s. 1. ISSN: 1801-7673.

Analysis of Herbicide Stress of Sugar Beet Plants by the Use of Chlorophyll Fluorescence Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Valenta Jan; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Analýza herbicidního stresu rostlin cukrové řepy Ing. Valenta Jan; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Atonik Pro utilization for acceleration of poststress regeneration in sugar beet prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2008

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bio-inspired mesoporous silica materials for the controlled release of essential oils and their antifungal activity against Aspergillus niger. 2014, International Conference on Biopesticides 7, Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture 19.-25.10. 2014, roč. 7, Side-Antalia, Turkey.

Bioetanol a jeho perspektivy prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Šroller Josef, 2007

Bór by neměl být deficitní živinou cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – NOVÝ, P. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Botanické pesticidy a jejich bezpečnost na příkladu silice Citrus sinensis a Oulema melanopus. 2014, Sborník XL.konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5.3. 2014, s. 423-432.ISBN:978-80-7375-944-5.

Bude cukrovka v ČR úspěšnou tržní plodinou? prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2006

České řepařství se svou bohatou historií je na křižovatce prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2007

Chlorophyl content variations in sugar-beet leaves prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Chlorophyll content (SPAD values) variations in sugar beet leaves Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Chmel a agroenvironmentální opatření. 2012, Chmelařství, 2012, roč. 85, č. 4, s. 52-53. ISSN: 0373-403X.

JEŽEK, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Chmel z integrované produkce. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 10, s. 33-34. ISSN: 1210-9789.

Čím je pro mě AGRO? prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

HODOVAL, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cirok cukrový ako zdroj biomasy pre energetické využitie. 2011. In: Pestovanie a využitie láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické účely. 24.3. 2011, SPU Nitra. 2011, s. 122-126, EUR. ISBN: 978-80-552-0561-8.

HODOVAL, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čirok cukrový jako alternativa za silážní kukuřici v podmínkách ČR. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 72-75, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

Comparison of Saaz Hop with Other Cultivars and Hop Newbreeding Ing. Pokorný Jaroslav; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Hnilička František, Ph.D., 2007

NOVÝ, P. – DAVIDOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Composition and antibacterial activity of Euphrasia rostkoviana Hayne essential oil. 2014, Příspěvek na konferenci 45th International Symposium on Essential Oils, Istanbul, Turecko, 7. – 10. 11. 2014, Book of Abstracts: s. 211.