×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Creation of Methodical Tools for Counselling in Agriculture Focused on Plant Production Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Cukrová řepa a obnovitelné zdroje energie prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2007

Cukrová řepa na česká pole patří prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Cukrovka - stabilizující prvek rostlinné výroby prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Cukrovou řepu ošetřovat i v létě prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

BERNARDOS, A. – MARINA, T. – MARTINEZ-MANEZ, R. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of antimicrobiological activities of encapsulated essentials oils using silica supports and cyclodextrins. 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 52, EUR.

Effect of harvest time on sugar beet fertilised with increased nitrogen Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Ekologické zemědělství 2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela; Ing. Krejčířová Lucie; Mičák Libor; Ing. Mičáková Alena; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

FRAŇKOVÁ, A. – BERNARDOS, A. – SMPILI, V. – ESTEVE, É. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enzyme-responsive fungal controlled release of essential oils using bio-inspired mesoporous silica materials and their applications in food sciences. 2014, Inovations in attractive and sustainable food for health, 28th EFFoST International Conference 25-28 November 2014, roč. 28, Uppsala Konsert and Kongress, Uppsala, Sweden.

Evaluation of chlorophyll meter use for optimisation of sugar beet nitrogen fertilizing Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2005

Fenotypová proměnlivost plevelné řepy (Beta vulgaris L.) na vybraných pozemcích v ČR Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Fotochemická reakce rostlin cukrovky na závlahu, foliární výživu a růstové regulátory prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D.; Ing. Otáhal Vladimír, 2004

Fotosyntetická aktivita chmele (Humulus lupulus L.) Ing. Jaroslav Pokorný, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., 2010

Fotosyntetická aktivita vybraných genotypů chmele (Humulus Lupulus L.) Ing. Jaroslav Pokorný, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., 2010

Fytoenergetický význam cukrové řepy prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., 2010

HERBICIDE STRESS AND ATONIK PRO UTILIZATION FOR ACCELERATION OF POSTSTRESS REGENERATION IN SUGAR BEET prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2008

Hodnocení rostlinných materiálů pro anaerobní digesci Ing. Hodoval Jan; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2009

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation - evaluation of first year of experiment. 2014, In: MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference, Brno 19.-20.11.2014, roč. 21, s. 59-63. ISBN: 978-80-7509-174-1.

Influence of stand organization on production indicators of organically grown fodder beet Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Inovační trendy a další směry využití cukrovky a jiných okopanin. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 1, s. 20-21. ISSN: 1210-9789.

Integrovaná produkce chmele prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Pokorný, Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Kamil Holý (externí), Radovan Tůma (externí), 2010

JEŽEK, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Integrovaná produkce i u chmele. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 42, s. 22-23. ISSN: 1211-3816.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – CIHLÁŘ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií. 2013, Semináře na 7 lokalitách ČR, 2013: 17.1. České Budějovice (46 účastníků), 18.1. Kralovice (108 účastníků), 21.1. Doksy (73 účastníků), 22.1. Kočí (104 účastníků), 23.1. Velké Hoštice (64 účastníků), 24.1. Skalka (85 účastníků), 25.1. Jaroměřice nad Rokytnou (75 účastníků).

Interakce mezi cytokininy a kyselinou abscisovou při stomatální regulaci výměny plynů. doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Jaké možnosti ovlivnění výnosových a kvalitativních ukazatelů cukrovky nám skrývá stimulátor růstu Sunagreen či BSF 3S75 (tj. Sunagreen obohacený o Bór) Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

Jsme na poli s vámi i v roce 2004 prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Kapitoly z historie českého řepařství 1.část - Zrození českého řepařství a cukrovarnictví Švachula Vladimír; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Zahradníček Josef, 2004

Kapitoly z historie českého řepařství 2.část - Počátky pěstování cukrovky, první odborné zkušenosti a hledání vhodné pěstitelské technologie Švachula Vladimír; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Zahradníček Josef, 2004

Kapitoly z historie českého řepařství 3.část - Pečlivé ošetřování během vegetace a bezztrátová sklizeň - cesta k rozmachu řepařství a cukrovarnictví Švachula Vladimír; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Zahradníček Josef, 2005

Kapitoly z historie českého řepařství 4.část - Velkovýrobní technologie a pěstování cukrovky bez ruční práce Švachula Vladimír; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Zahradníček Josef, 2005

Kapitoly z historie českého řepařství 5. závěrečná část - Cukrovka na prahu třetího tisíciletí a její uplatnění ve světové produkci cukru prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Švachula Vladimír; Zahradníček Josef, 2005

Korekce výživy cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Krmná řepa - plodina setrvalého zemědělství prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2006

Krmná řepa konvenčně i ekologicky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Šroller Josef, 2007

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

Letní ošetření řepy cukrové prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Listová výživa cukrovky a její využití v rámci pěstitelské technologie Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

JANATOVÁ, A. – FRAŇKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P.Medical cannabis at CULS: cultivation and its biological activity. 2016, 21. odborný seminář s mezinárodní účastí: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Praha, ČZU, 12.-14.9. 2016, ISBN: 978-80-213-2658-3.

Morfologické rozdíly mezi cukrovou řepou a plevelnou řepou (Beta vulgaris L.) v ranných stádiích jejich vývoje Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

HODOVAL, J. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti agrotechniky čiroku cukrového. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 4, s. 88-89. ISSN: 1801-7673.

Možnosti eliminace dopadů některých stresů na produkci cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Možnosti eliminace herbicidního stresu u cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2006

Možnosti regulace plevelné řepy Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Možnosti uplatnění biologicky aktivních látek u cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Možnosti využití čiroku cukrového na produkci bioplynu Ing. Jan Hodoval, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., 2010

Možnosti využití cukrové řepy na výrobu biopaliv prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., 2010

Náměty k inovaci zakládání porostů cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Náměty k zakládání porostů cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

NĚKOLIK SOUČASNÝCH POHLEDŮ NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ŘEPAŘSTVÍ prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

HODOVAL, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New technology growing sorghum bicolor. 2011. In: XVI Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXVIII Sejmik SKN, 12.-13.5.2011, Wroclaw: Unywersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2011, s. 218, EUR. ISBN: 978-83-7717-046-5.

Nezapomínejme na krmnou řepu prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2006

Nižší dávky a častější aplikace herbicidů u cukrové řepy - strategie přinášející pozitivní ekonomický efekt Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Valenta Jan, 2008

Nové směry v pěstování cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Obsah energie v bulvách a chrástu cukrové řepy Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

Obsah energie v kořeni a ostatní hospodářské vlastnosti cukrovky (Beta vulgaris L.) Ing. Valenta Jan; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D., 2006

Obsah netto energie v jednotlivých orgánech cukrové řepy Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

Odrůda a osivo cukrovky – základ úspěšného pěstování prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Šroller Josef, 2007

Odrůdy krmné řepy pro ekologické pěstování Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Ohlédnutí za 175 lety českého řepařství prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Švachula Vladimír; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; Zahradníček Josef, 2006

Optimální porosty cukrové řepy prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2009

Osivo a založení porostu cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2004

Partial Analysis of Views of Professional Counsellors on Agricultural Consultancy (Extension) System of CR prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Kubejová Petra, 2007

HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – KADLEC, V. – SRBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice seté na pozemcích s mírně erozně ohroženou půdou. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 112-115. ISSN: 1801-7673.

Photosynthesis, yield and alpha-bitter acids content of hop newbreedings and their comparison with other hop cultivars Ing. Jaroslav Pokorný, Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. František Hnilička, Ph.D., 2010

ŠMÍD, J. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plant products treatment with essential oils against pathogens. 2012, In: MendelNet 2012 Proceedings of international Ph.D. Students Conference, November 21st and 22nd, 2012. Brno, Czech Republic. str. 122. ISBN: 978-80-7375-656-7.

Plevelná řepa. Nebezpečný plevel v kulturách cukrovky Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Polní den ekologického zemědělství - 2015. 2015, Polní den ekologického zemědělství - 2015, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=BTKFfbha8q4.

POROVNÁNÍ VÝNOSU, alfa – HOŘKÝCH KYSELIN A OBSAHU CELKOVÝCH POLYFENOLŮ V HLÁVKÁCH RŮZNÝCH GENOTYPŮ CHMELOVÝCH ROSTLIN Ing. Pokorný Jaroslav; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2008

Porovnání vývoje skutečných a normativních nákladů prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Peterová Jarmila, CSc., 2006

Porovnání vývoje skutečných a normativních nákladů na pěstování vybraných plodin prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Peterová Jarmila, CSc., 2006

Posouzení herbicidního stresu rostlin cukrovky pomocí metody fluorescence chlorofylu Ing. Valenta Jan; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Posouzení možnosti využití chlorofylmetru k optimalizaci dusíkatého hnojení cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Posouzení vlivu nižších dávek herbicidů s jejich častější aplikací na výnos a kvalitu řepy cukrové Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Hnilička Roman, 2009

Possibilities of Multimedia Academic Literature in Education of Crop Production prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2006

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Weed Beet (Beta vulgaris, L. ssp. marritima) Regulation. 2011. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 133-136. ISSN: 1588-8363.

Postavení a nové směry využití cukrovky prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., 2010

Postavení cukrové řepy po reformě cukerního sektoru prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., 2010

Potenciály ploch surovin pro produkci biopaliva, konkurence ve využití a náklady na pěstování v České republice prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D., 2007

Použití chlorofylmetru k hodnocení výživného stavu cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

Poznatky z pěstování chmele na nízké konstrukci v podmínkách ČR Jaroslav Štranc (externí), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., František Holopírek (externí), Daniel Štranc (externí), František Kroupa (externí), Kamil Holý (externí), Josef Ondráček (externí), Jan Podsedník (externí), Jaroslav Zídek (externí), Antonín Alt (externí), Ing. Lubomír Vent, Ing. Jan Podsedník, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., 2010

KOUKOLÍČEK, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Praktické zkušenosti s hlubokým kypřením půdy. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

JŮZL, M. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Profesor Lubomír Minx oslavil 80 let. 2011. Listy Cukrovarnické a Řepařské, 2011, roč. 127, č 7-8, s. 231. ISSN: 1210-3306.

Průběh fotosyntézy chmele po postřiku měďnatými fungicidy Ing. Jaroslav Pokorný, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., 2010

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelné řepy musí vycházet z komplexních opatření. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1801-7673.

Řepa cukrová - Pěstitelský rádce Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2007

BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Řepa cukrová - výroba cukru a bioethanolu. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Řepa cukrová: výroba cukru, výroba bioetanolu, výroba bioplynu.

Řepařství a sladovnický ječmen prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Reprodukční potenciál plevelných řep Ing. Hnilička Roman; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2009

Rozdíly fotosyntetické aktivity mezi cukrovou a plevelnou řepou Ing. Hnilička Roman; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozhodující faktory pěstování plodiny. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1211-3816.

Rozpoznání a možnosti regulace plevelné řepy v kulturách Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Selected physiological processes in the hop plant (Humulus Lupulus L.). 2011. In: XVI Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXVIII Sejmik SKN, 12.-13.5.2011, Wroclaw: Unywersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2011, s. 219, EUR. ISBN: 978-83-7717-046-5.

FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sensory evaluation of mung beans treated with vapors of three essential oils . 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 23, EUR.

FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Senzorické hodnocení klíčků mungo ošetřených plynnou fází silic. 2014, Aktuální otázky pěstování léčivých aromatických a kořeninových rostlin, 19. Odborný seminář s mezinárodní účastí 16.1. 2014, roč. 19, s.112-114. ISBN: 978-80-7375-933-9.

PULKRÁBEK, J.; idPublikace = 59860; Název: Společná zemědělská politika a aktuální trendy rostlinné výroby v ČR a EU-- Neexistuje podtyp publikace --

Stres a produkce cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2004

Stres u rostlin cukrovky a možnosti jeho eliminace prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Valenta Jan, 2006

Stresové faktory při pěstování cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2005

Technologická jakost bulev cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Valenta Jan; Zahradníček Josef, 2006

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – KROFTA, K. – JEŽEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of copper fungicides on the rate of photosynthesis and the transpiration of hop plants. 2011. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 117-123. ISSN: 1588-8363.