×
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

The Effect of Term, Depth of Pruning and Number of Trained Bines on Yield and Hop Quality of the Czech Hybrid Varieties Křivánek Jindřich; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

The Influence of Lower and Frequent Doses of Herbicides on Yield and Technological Quality of Sugar Beet Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Valenta Jan; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2008

The Influence of Standard and Intensive Growing System on the Yield and Technological Quality of Sugar Beet Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2006

ŠTRANC, J. – ŠTRANC, P. – PULKRÁBEK, J. – POKORNÝ, J. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The main physiologicaldisorders of roots covered seedling in hop. 2012, In: III International Humulus Symposium - Book of Abstracts. 9.-14.9.2012, Žatec. ISHS, 2012, s. 68, WRD.

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – NESVADBA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The physiological parameters of hop plant (Humulus Lupulus L.). 2011. In: Proceedings of the Scientific Commission - CICH-IHB-IHGC, 19.6.2011, Lublin. Wolnzach: International Hop Growers´Convention, 2011, s. 115-118, WRD. ISSN: 1814-2192.

Tradiční a perspektivní olejnina Česka prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2009

U řepy hrozí hniloby a rizománie Zahradníček Josef; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Přibyl Petr, 2004

Účinnost herbicidních kombinací a frekvence postřiků na plevele a posouzení vlivu těchto kombinací na výnosové a kvalitativní ukazatele cukrovky Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

UPLATNĚNÍ LUSKOVIN PŘI DIVERZIFIKACI STRUKTURY ROSTLINNÉ PRODUKCE prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2005

USE OF YIELD POTENTIAL OF SUGAR BEET CULTIVARS IN THE CZECH REPUBLIC prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Černý Ivan; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Pačuta Vladimír; Bc. Erhartová Daniela, 2009

USE OF YIELD POTENTIAL OF SUGAR BEET CULTIVARS IN THE CZECH REPUBLIC prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela, 2008

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti semen a osiva čiroku . 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 1, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

Vliv biologicky aktivních látek na produkční ukazatele cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2007

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – JEDLIČKOVÁ, M.Vliv hlubokého kypření půdy s hnojením do depa na produkci cukrové řepy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 86-89. ISSN: 1801-7673.

Vliv hustoty porostu kukuřice na produkci bioplynu Ing. Čandová Dana; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – KROFTA, K. – JEŽEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv měďnatých fungicidů na rychlost fotosyntézy a transpirace rostlin chmele. 2011. In: Sborník Nízké konstrukce a výživa chmele, 15.2.2011, Žatec: Chmelařský institut, 2011, s. 54-67, CST. ISBN: 978-80-86836-43-0.

Vliv organizace porostu na produkční ukazatele krmné řepy pěstované v ekologickém zemědělství Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Vliv pěstební technologie na ekonomiku výroby řepy cukrové v ČR doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2003

VLIV STANDARDNÍ A INTENZIVNÍ PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE NA VÝNOS A JAKOST TŘÍ RŮZNÝCH TYPŮ ODRŮD CUKROVKY Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Vliv stupňů množení sadby na produkční ukazatele brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bečka Zdeněk; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Vliv termínu sklizně kukuřičné biomasy na produkci bioplynu Ing. Čandová Dana; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2009

Vliv termínu sklizně na výnos a technologickou jakost bulev cukrovky Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2004

Vliv vybraných pěstitelských faktorů na výnos a jakost cukrovky Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc., 2004

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv založení a organizace porostu na tvorbu výnosu řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s.39-43. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

Vodní stres v produkčním procesu cukrovky a regulační úloha kyseliny abscisové doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Otáhal Vladimír, 2004

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané intenzifikační faktory v pěstitelské technologii cukrovky. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 43-48, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

Výnosy a kvalita kukuřice Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Přibyl Petr, 2006

Využití Atoniku Pro k urychlení poststresové regenerace a zmírnění dopadů herbicidního stresu na rostliny cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2006

Využití digestátu při pěstování cukrové řepy Ing. Urban Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Hnilička Roman, 2009

PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vzpomínka na prof. Ing. Jiřího Petra, DrSc., dr.h.c.. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 48, s. 23. ISSN: 1211-3816.

JŮZL, M. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vzpomínka na profesora Lubomíra Minxe. 2014, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 130, č. 7-8, s. 240. ISSN: 1210-3306.

Vztahy mezi strukturou plodin a jejich výnosy v podhorských oblastech prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Šroller Josef, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Za tajemstvím prvotřídní kvality osiva cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2004

Základy rostlinné produkce doc. Ing. Šnobl Josef, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

Základy rostlinné produkce prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2005

Základy rostlinné produkce prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2005

Základy rostlinné produkce prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2009

Založení porostu cukrovky pro výrobu cukru a bioetanolu prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Založení porostu cukrovky prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2007

Žatecký poloraný červeňák versus jiné odrůdy a novošlechtění chmele Ing. Pokorný Jaroslav; Ing. Hnilička František, Ph.D.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2007

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKA – SLOVENSKA A VLIV OSOBNOSTI NA JEHO ROZVOJ prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2008

Zralost cukrovky a činitelé ji ovlivňující Zahradníček Josef; Ing. Kudrna Tomáš; Ing. Kudrna Tomáš; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Přibyl Petr; Švachula Vladimír; Jarý Jiří, 2006