×
Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
banner

Granty

Molekulární analýza fylogenetické struktury rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, 2011-2011

Analýza mitochondriální a jaderné DNA ryb rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, 2013-2013

Reprodukční mechanizmy komplexů rodu Carassius

CIGA, 2013-2014

Fylogenetická analýza rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, 2014-2014