×
Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

2021

Kuljanishvili, T., Patoka, J., Bohatá, L., Rylková, K., Japoshvili, B., Kalous, L. (2021) Evaluation of the potential establishment of black-striped pipefish transferred by cultural drivers, Inland Waters, 11:3, 278-285, DOI: 10.1080/20442041.2021.1909374

2020

Khosravi, M., Abdoli, A., Ahmadzadeh, F., Saberi‐Pirooz, R., Rylková, K., Kiabi, B.H. 2020 Toward a preliminary assessment of the diversity and origin of Cyprinid fish genus Carassius in Iran. Journal of Applied Ichthyology 020;00:1–9. DOI: 10.1111/jai.14039

2018

Rylková, K., Petrtýl, M., Anh T. Bui, Kalous, L. 2018. Just a Vietnamese goldfish or another Carassius? Validity of Carassius argenteaphthalmus Nguyen & Ngo, 2001 (Teleostei: Cyprinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 2018;00:1–9. DOI:10.1111/jzs.12223

Knytl, M., Kalous, L., Rylková, K., Choleva, L., Merilä, J., Ráb, P. 2018. Morphologically indistinguishable hybrid Carassius female with 156 chromosomes: A threat for the threatened crucian carp, C. carassius, L. PLoS ONE 13(1): e0190924. DOI: 10.1371/journal.pone.0190924

Vadlejch J., Magdálek J., Rylková K., Forejtek P. 2018. Sezónní dynamika ashworthiózy u volně žijících přežvýkavců v ČR. Veterinářství 2018;68(12):869-875


2017

Donrovich, S.W., Douda, K., Plechingerová, V., Rylková, K., Horký, P., Slavík, O., Liu, H-Z., Reichard, M., Lopes-Lima, M., Sousa, R. 2017. Invasive Chinese pond Mussel Sinanodonta woodiana Threatens Native Mussel Reproduction by Inducing Cross-resistance of Host Fish. Aquatic Conservation 27(6): 1325-1333. DOI: 10.1002/aqc.2759

Vadlejch, J., Kyriánová, I.A., Rylková, K., Zikmund, M., Langrová, I. 2017. Health risks associated with wild animal translocation – a case of the European bison and an alien parasite. Biological Invasions 19(4): 1121 - 1125. DOI: 10.1007/s10530-016-1306-z

Douda, K., Velíšek, J., Kolářová, J., Rylková, K., Slavík, O., Horký P. 2017. Direct impact of invasive bivalve (Sinanodonta woodiana) parasitism on freshwater fish physiology: evidence and implications. Biological Invasions 19(3): 989-888. DOI: 10.1007/s10530-016-1319-7

Vejl, P., Nechybová, S., Peřinková, P., Melounová, M.,  Sedláková, V., Vašek, J., Čílová, D., Rylková, K., Jankovská, I., Vadlejch, J.,  Langrová, I. 2017. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research 116 (8): 2199-2210.  DOI: 10.1007/s00436-017-5524-9

Kalous, L., Kuříková, P., Kohout, J., Rylková, K., Petrtýl, M., Čech, M. 2017. Differences in spatial communities of European perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) fry in a canyon-shaped reservoir are not attributable to genetics. Journal Of Applied Ichthyology 33:306–313. DOI: 10.1111/jai.13305

 

2016

Patoka, J., Bláha, M., Devetter, M., Rylková, K., Čadková, Z., Kalous, L.  2016. Aquarium hitchhikers: attached organisms imported with freshwater shrimps via pet trade. Biological Invasions 18: 475-461. DOI 10.1007/s10530-015-1018-9
 

2015

M. Reichard, K. Douda, M. Przybyłski, O.P. Popa, E. Karbanová, K. Matasová, K. Rylková, M. Polačik, R. Blažek, C. Smith.2015. Population-specific responses to an invasive species. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 07/2015; 282. DOI:10.1098/rspb.2015.1063

Rylková, K.,  Tůmová, E., Brožová, A., Jankovská, I., Vadlejch, J., Čadková, Z., Frýdlová, J., Peřinková, P., Langrová I., Chodová, D., Nechybová, S., Scháňková, Š. 2015. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research 07/2015; DOI:10.1007/s00436-015-4623-8

Ribeiro, F., Rylková, K., Moreno, R., Carrapato, C., Kalous, L. 2015. Carassius gibelio: a cryptic invander arriving to Iberian Peninsula. Aquatic Ecology 49 (1), pp. 99-104, DOI: 10.1007/s10452-015-9508-5

Horká, P., Horký, P., Randák, T., Turek, J., Rylková, K., Slavík, O. 2015. Radio-telemetry shows differences in the behaviour of wild and hatchery-reared European grayling Thymallus thymallus in response to environmental variables. Journal Of Fish Biology, 86 (2), pp. 544-557, DOI:10.1111/jfb.12575

Patoka, J., Petrtýl, M., Koščo, J., Rylková, K. 2015. Juvenile red swamp crayfish growth affected by isolation from their mother. Biologia.

Weingartová, I., Dvořáková, M., Nevoral, J., Vyskočilová, A., Sedmíková, M., Rylková, K., Kalous, L., Jílek, F. 2015. Back in time: fish oocyte as a superior model for human reproduction? A review. Scientia Agriculturae Bohemica 46, 2015 (1), pp. 7-20, DOI: 10.1515/sab-2015-0011

2013

Knytl, M., Kalous, L., Symonová, R., Rylková, K., Ráb, P. 2013. Chromosome Studies of European Cyprinid Fishes: Cross-Species Painting Reveals Natural Allotetraploid Origin of a Carassius Female with 206 Chromosomes. Cytogenetic and Genome Research 139 (4), pp. 276-283

Rylková, K., Kalous, L., Bohlen, J., Lamatsch, D.K., Petrtýl, M. 2013. Phylogeny and biogeographic history of the cyprinid fish genus Carassius (Teleostei: Cyprinidae) with focus on natural and anthropogenic arrivals in Europe. Aquaculture 380-383, pp. 13-20

Salaba, O., Rylková, K., Vadlejch, J., Petrtýl, M., Scháňková, Š., Brožová, A., Jankovská, I., Jebavý, L., Langrová, I. 2013. The first determination of Trichuris sp. from roe deer by amplification and sequenation of the ITS1-5.8S-ITS2 segment of ribosomal DNA. Parasitology Research 112 (3), pp. 955 - 960

Kalous, L., Rylková, K., Bohlen, J., Šanda, R., Petrtýl, M. 2013. New mtDNA data reveal a wide distribution of the Japanese ginbuna Carassius langsdorfii in Europe. Journal of Fish Biology 82 (2), pp. 703 - 707, DOI: 10.1111/j.1095-8649.2012.03492.x

Rylková, K., Kalous, L. 2013. New Finding of Non Indigenous Japanese Cyprinid Fish in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica 44 (2), pp. 79-84

Rylková, K., Kalous, L. 2013. Genetic Diversity of genus Carassius (Teleostei: Cyprinidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77, pp. 73-78. ISSN 1211-376X

2012

Kalous, L., Bohlen, J., Rylková, K., Petrtýl, M. 2012. Hidden diversity within the Prussian carp and designation of a neotype for Carassius gibelio (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 23 (1), pp. 11-18

Daněk, T., Kalous, L., Vesel, T., Krásová, E., Reschová, S., Rylková, K., Kulich, P., Pokorová, D., Knytl, M. 2012. Massive mortality of Prussian carp Carassius gibelio in the upper Elbe basin associated with herpesviral hematopoietic necrosis (CyHV-2). Diseases of Aquatic Organisms 102 (2), pp. 87-95

Vlková, E., Kalous, L., Bunešová, V., Rylková, K., Světlíková, R., Rada, V. 2012. Occurence of bifidobacteria and lactobacilli in digestive tract of some freshwater fishes. Biologia 67 (2), pp. 411-416

2010

Rylková, K., Kalous, L.,  Šlechtová, V. , Bohlen, J. 2010.  Many branches, one root: First evidence for a monophyly of the morphologically highly diverse goldfish (Carassius auratus). Aquaculture 302 (1-2), pp. 36 - 41

Kalous, L., Daněk, T.,  Romočuský, Š.,  Petrtýl, M.,  Rylková, K.,  Knytl, M.,  Krajáková, L. 2010. Ichtyofauna malého toku v povodí horního Labe ve středních Čechách: vliv rybníků na druhové složení. Bulletin VÚRH Vodňany 2010, roč. 46, č. 4, s. 5 - 12. ISSN: 0007-389X

 

Ostatní výsledky

Příspěvky ve sbornících

 

Rylková, K., Kalous, L., Petrtýl, M., 2014:  Morphologic traits fail in species determination in genus Carassius. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 170-174, ISBN: 978-80-213-2527-2; DOI: 10.13140/2.1.2094.3685

Rylková, K., Kalous, L. 2013. Proměna karasí populace v oblasti Kárané - Hrbáčkovy tůně. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 348-353. Printed version ISBN: 978-80-213-2423-7

Kalous, L., Petrtýl, M., Patoka, J., Rylková, K. 2013. Fishes in the Campus of the Czech University of Life Sciences Prague. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 218-222. Printed version ISBN: 978-80-213-2423-7

Rylková, K., Kalous, L. 2012. Nález karase stříbřitého (Carassius gibelio) v severní Itálii. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 74-80. ISBN: 978-80-213-2343-8

Kalous, L., Daněk, T., Romočuský, Š., Petrtýl, M., Rylková, K., Knytl, M., Krajáková, L. 2010. Ichthyofauna of a small stream in the upper Elbe Basin, Central Bohemia: impact of ponds on fish species composition. Bulletin VÚHR Vodňany 46 (4), pp. 5-12

 

Konferenční příspěvky

 

Vadlejch, V., Kyriánová, I.A., Rylková, K., Čadková, Z. 2017. Size Matters - the Bigger One Sucks More Blood. 26th International Conference of the World Association for the Advanced of Veterinary Parasitology, 4.-8. September 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. Poster

Rylkova, K 2015. Graphical outline of history of the genus Carassius occurrence in the Europe. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00136

Rylková K. 2015. Graphical outline of history of the genus Carassius occurrence in the Europe. XV European Congress of Ichthyology, 7th - 11th September 2015, Porto, Portugal. Poster

Kalous, L., Rylková, K., Petrtýl, M. 2015. The reasons for successful spreading of the fishes from the genus Carassius. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.fmars.2015.03.00052

Rylková, K., Ribeiro, F., Moreno-Valcácel, R., Carrapato, C, Kalous, L. 2014. Carassius gibelio a new invander in Iberian Peninsula. Jornadas Ibericas De Ictiología / Iberian congress of Ichtyology, Lisboa, Portugal, 24.-27. června 2014. Poster

K. Rylková, F. Ribeiro, R. Moreno-Valcácel, C. Carrapato, L. Kalous. 2014. Karas stříbřitý (Carassius gibelio) – nový invazní druh na Pyrenejském poloostrově. XIV. Česká rybářská a ichtyologická konference s mezinárodní účastí, Vodňany 1.-3. října 2014. Poster

Rylková, K., Kalous, L. 2012. Genetic diversity of the genus Carassius in Czech republic. XIII. Česká ichtyologická konference s mezinárodní účastí, Červená nad Vltavou 24.-26. října 2012. Poster

Vlková, E., Kalous, L., Grmanová, M., Bunešová, V., Rylková, K. Rada, V. 2010. Detection and identification of bifidobacteria in intestinal tract of fishes. Gut Microbiology: new insights into gut microbial ecosystems. 7th Joint Symposium organised by the Rowett Institute and INRA, Abredeen, UK, 23-25 June 2010, p. 40,

Kalous, L., Daněk, T., Romočuský, Š., Petrtýl, M., Knytl, M., Krajáková, L., Rylková, K. 2010. Ichtyofauna malého toku v povodí horního Labe ve středních Čechách / The fish fauna from a small stream of the upper Elbe basin, Central Bohemia. Sborník referátů XII. České ichtyologické konference s mezinárodní účastí, Vodňany, 19. a 20. květen 2010, p. 13,

Rylková, K., Kalous, L.,  Šlechtová, V. , Bohlen, J. Petrtýl, M. 2008. New findings in genetic diversity of the genus Carassius. XI. Česká ichtyologická konference s mezinárodní účastí, Brno 3. a 4. prosince 2008. Poster

Rylková, K., Kalous, L., Šlechtová, V., Bohlen, J., Petrtýl., M. 2008. Nové poznatky o doverzitě rodu karas (Carassius) / New findings in genetic diversity of the genus Carassius, Sborník referátů XI. České ichtyologické konference s mezinárodní účastí, Brno 3. a 4. prosince 2008, p. 259, ISBN: 978-80-7375-246-0

Kalous, L., Rylková, K., Šlechtová, V. jr., Bohlen, J., Petrtýl, M. 2007. The goldfish: Carassius auratus? Book of Abstract, XII European Congress of Ichthyology, Cavtat (Dubrovnik), Croatia, 9-13. September 2007, p. 11-12

Popularizace vědy:

Náš zvěřinec - Plži, mlži, hlavonožci. Magazín o fauně gaučové, stájové i volně žijící. 21.6. 2014. Česká televize