×
Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
banner

Nabídka Bakalářských a Diplomových prací

Aktuální nabídka témat bakalářských a diplomových prací

téma Karas obecný:

 • Analýza mikrosatelitů populace žijící na území ČR (BP i DP)
 • Mitochondriální a jaderná studie polulace žijící na území ČR (BP i DP)
 • Genetická analýza evropské populace karasa obecného (BP i DP)
 • Populační status druhu karas obecný na území ČR (BP)


téma Vodní mlži:

 • Genetická identifikace velkých vodních mlžů (BP i DP)
 • Genetická identifikace glochidií velkých vodních mlžů (DP)


Dále je možné zpracovávat témata týkající se biodiverzity, taxonomie, fylogenetiky, populační genetiky, invazních druhů a fylogeografie přednostně u vodních organismů. 


Výhradně na rybovitých obratlovcích: 

 •  taxonomická a populační struktura vybraných druhů/skupin
 •  jejich zoogeografie a evoluční vývoj
 •  asexuální druhové komplexy
 •  polyploidní druhy/komplexy
 •  invazní druhy
 •  nepůvodní druhy

(metody řešení: fylogenetika, karyologie, cytologie, populační genetika; analýza geografických dat...)

Další, studentem navržená témata můžeme společně prodiskutovat.


Kontakt:

Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.

katedra genetiky a šlechtění

kancelář: A202

rylkova@af.czu.cz