×
Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
banner

Katedra genetiky a šlechtění

zaměření: 

- Fylogenetika a zoogeografie rodu karas (Carassius)

- polyploidní komplexy

- invazní druhy