×
Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
banner

Rylková Kateřina

Odborní asistenti na vysokých školách - Katedra genetiky a šlechtění
phone +420 22438 3695

Katedra genetiky a šlechtění

zaměření: 

- invazní a nepůvodní druhy vodních živočichů

- Fylogenetika a zoogeografie rodu karas (Carassius)

- Hostitelsko-parazitické vztahy ryb a velkých vodních mlžů

- Kompatibilita perlorodky a pstruha obecného

- polyploidní komplexy