×
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantuje a přednáší a přednáší níže uvedené předměty pro denní i kombinovanou formu studia.

Garantované předměty

ATA78E Lukařství a pastvinářství - Bc.
ATA86E Trvalé travní porosty - Mgr.
DATA01Y Lukařství