×
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
banner

Publikace

  1. ve vědeckém časopise s IF:

v ČR:

1. Velich,J. - Růžek,L. - Šantrůček,J., 1981: Ztráty vyprcháním NH3 při hnojení travních porostů močovinou  v různých podmínkách. Rostlinná výroba, 27,  č.11, s. 1183-1189.

2. Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1988: Vliv zhutnění půdy na počáteční vývin vojtěšky po letním výsevu.  Rostlinná výroba, 34, č.12,  s.1241-1250.

3. Šantrůček,J., 1989: Kvalita píce vojtěšky v závislosti na zhutnění a kultivaci půdy. Rostlinná výroba, 35,  1989, č.10, s.1101-1107.

4. Šantrůček,J., 1989: Vliv kypření a zhutňování půdy vojtěškových porostů na tvorbu výnosu píce. Rostlinná  výroba, 35, č.11, s.1151-1160.

5. Šantrůček,J., 1990: Kultivace vojtěšky a intenzita činnosti mikrobní populace půdy. Rostlinná výroba, 36,  č.11, s.1207-1218.

6. Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1992: Vliv poškození rostlin a zhutnění půdy při přejezdech sklizňové mechanizace na výnosovou schopnost vojtěšky. Rostlinná výroba, 38, č.5, s.357-364.

7. Šantrůček,J. - Bartoňková,V. - Hovorková,H., 1992: Závislost klíčivosti obilek trav na koncentraci dusičnanů. Rostlinná výroba, 38, č.6,  s.497-502.

8. Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1993: Vliv různých způsobů výsevu a rozteče řádků na zhutnění půdy vojtěškových  porostů. Rostlinná výroba, 39, č.3,  s.203 - 210.

9. Šantrůček,J., 1994: Koncentrace dusičnanů v obilkách trav po hnojení močovinou a jejich vzcházivost.  Rostlinná výroba, 40, č.2, s.173-178.

10. Svobodová, M. - Šantrůček, J., 1998: Vliv alginátového preparátu S-90 na vzcházení vybraných druhů trav. Rostlinná výroba, 44, č.11, CS ISSN 0370-663X, s.525-528.

11. Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Mrkvička, J., 1998: Nitrates in forage grass kernels and their germination capacity. Vortr. Pflanzenzuchtung, Saatgut - Treuhandverwaltungs, Bonn, 44, ISSN 0723-7812, s. 199-201.

12. Jančovič, J. - Holúbek, R. - Šantrůček, J., 1999: Floristickoprodukčné zmeny trávnych porastov po absencii minerálneho hnojenia. Rostlinná výroba, 45, 1, ISSN 0370-663X, s. 23-27.

13. Brant, V. - Šantrůček, J. - Svobodová, M., 2000: Einfluss der Bewirtschaftung von Stillegungsflachen auf die Verunkrautung. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Special issue XVII, Stuttgart-Hohenheim, ISSN 0938-9938, s. 105-112.

14. Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Vrzal.J. - Fogl.J., 2001: The influence of different ways  of alfalfa (Medicago sativa L.) stands cultivation on its yield capacity. Rostlinná výroba 47, č. 2, CS ISSN 0370-663X, s. 49-53.

15. Vrzal, J. - Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Fogl, J., 2001: Inserting red clover stands into different cover crops. Rostlinná výroba 47, č. 2, CS ISSN 0370-663X, s. 54-57.

16. Brant, V. - Svobodová, M. - Šantrůček, J., 2001: Lactuca serriola L. presence on the set-aside soil. Rostlinná výroba  47, č. 2, CS ISSN 0370-663X, s. 63-69.

17. Śantrůček, J. – Svobodová, M. – Brant, V., 2002: Changes of botanical composition of grass stands under different ways of management. Rostlinná výroba 48, 11, CS ISSN 0370-663X, s. 499-504

18. Voříšek, K. – Růžek, L. – Svobodová, M., - Šantrůček,J. – Strnadová, S. – Popelářová E., 2002: The influence of grassing and harvest management on microbial parameters after setting arable land aside. Rostlinná výroba 48, č.9., CS ISSN 0370-663X, s. 382-388.

19. Svobodová, M. – Šantrůček, J. – Hlavičková, D., 2003: The influence of stands cultivation on persistency of different cultivars of Medicago sativa L. Plant, Soil and Environment. 49, 2003, (11): 499-504,  ISSN 1214-1178

20. Brant, V. – Svobodová, M. – Šantrůček, J., 2004: Trends in biomass production of perennial weeds on set-aside land. (Dynamika produkce biomasy vytrvalých plevelů na půdách uváděných do klidu) Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XIX (2004), ISSN 0938-9938, Stuttgart, s. 143-149.

21. Svobodová, M. - Šantrůček, J. - Urbanec, J., 2004: Succession changes of temporary grass stands on set-aside land. (Sukcesní změny dočasného travního porostu na půdě uložené do klidu) Plant, Soil and Environment,50, 2004 (3): 108-115.

22. Brant, V. – Svobodová, M. – Šantrůček, J. - Hlavičková, J., 2006: The influence of plant covers of set-aside fields and their management on the weed spectrum.Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Sonderheft XX, Eugen Ulmer GmbH and Co., Stutgart, ISSN 0938-9938, s. 941-947.

23. Hakl, J. – Šantrůček, J. – Fuksa, P. – Kocourková, D. – Kalista, J., 2006: The effect of couch grass (Elytrigia repens L.) infestation on lucerne (Medicago sativa L.) yield formation, Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Sonderheft XX, Eugen Ulmer GmbH and Co., Stutgart, ISSN 0938-9938, s.853-859.

24. Hakl, J., Šantrůček, J., Fuksa, P., Kocourková, D. (2008): The effect of weed competition on yield forming traits of alfalfa in the seeding year. Journal of Plant Diseases and Protection, Special issue XXI, Stuttgart, p. 233-237.

25. HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. , 2010: The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality within the first cut under the conditions of central Europe. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č 6, s. 258-265. ISSN: 1212-1819.

26. HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – MÁŠKOVÁ, K. The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 2, s. 81-87. ISSN: 1214-1178.

27. HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M., 2012: Seed emergence of lucerne varieties under different soil conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2012, roč. 48, č. 2, s. 93-97. ISSN: 1212-1975.

28. HAKL, J. – FUKSA, P. – HABART, J. – ŠANTRŮČEK, J., 2012: The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 6, s. 289-294. ISSN: 1214-1178.

 

a)ve vědeckém časopise bez IF:

v ČR:

1. Šantrůček,J. - Šantrůček,Ji., 1977: Koncentrace vitamínu C v listech Lepidium sativum v průběhu ontogeneze a její ovlivnění. Acta phyziologica plantarum, ČSAV, 7s.

2. Šantrůček,J., 1988: Vliv zhutnění půdy na utváření kořenové soustavy ve 2. a 3. roce vegetace. Sborník AF  VŠZ Praha, č.48, s.311-327.

3. Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1988: Obsah zásobních látek /sacharidů/ v kořenech vojtěšky s rozdílně  uspořádaným kořenovým systémem v závislosti na zhutnění půdy. Sborník AF VŠZ Praha,  č.49, s.267-283.

4. Šantrůček,J., 1989: Kultivace porostů vojtěšek a cévní vadnutí. Sborník AF VŠZ Praha, č.50, s.265-284.

5. Svobodová,M. - Šantrůček,J., 1989: Počáteční vývin vojtěšky po jarním výsevu u odrůd "Palava" a "Rambler" ve vztahu ke zhutnění půdy. Sborník AF VŠZ Praha, č.51, s. 251-267.

6. Šantrůček,J., 1990: Vliv zhutnění půdy na utváření nadzemních orgánů vojtěšky. Sborník AF VŠZ Praha, č.52, s.127-134.

7. Svobodová,M. - Šantrůček,J., 1992: Vliv poškození rostlin a zhutnění půdy při přejezdech sklizňové mechanizace na kořenový systém vojtěšky ve 3. roce vegetace. Sborník VŠZ Praha, č.54, s.277-286.

8. Šantrůček,J. - Rutrle,P. - Svobodová,M., 1993: Koncentrace dusičnanů v obilkách různých odrůd trav.  Sborník AF VŠZ Praha, č.55, s.299-306.

9. Šantrůček,J., 1994: Klíčivost a dusičnany v obilkách trav v průběhu ontogeneze po hnojení porostů.  Sborník AF VŠZ Praha, 56, s. 127 - 134.

10. Šantrůček, J.-Balík, J.- Svobodová, M., 1998: Klíčivost trav a koncentrace N-NO3- v obilkách v závislosti na druhu, odrůdě a hnojení porostů. Sborník JČU v Českých Budějovicích, č. XV, Řada fytotechnická, ISSN 80-7040-318-7, s. 19-31.

11. Šantrůček, J. - Svobodová, M., 1999: Effect of alginate preparations for formation of above-ground organs of alfalfa (Medicago sativa L.) in the first year of vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 30, (2), Czech University of Agriculture Prague, CS ISSN 0582-2343, s. 123-132.

12. Šantrůček, J. a kol., 1999: Academician Antonín Klečka - a founder of modern forage crops science. Scientia Agriculturae Bohemica, 30, (2), Czech University of Agriculture Prague, CS ISSN 0582-2343, s. 81-82.

13. Šantrůček, J., 1999: We present the department of forage crops production, Scientia Agriculturae Bohemica, 30, (2), Czech University of Agriculture Prague, ISSN 80-213-0520-7, s. 181-184.

14. Svobodová, M. – Šantrůček, J. – Urbanec, J., 2003: Legumes persistency at setting arable land aside. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 39, (Special Issue), ISSN 1212-1975, s. 385-387. 

15. Svobodová M., Mrkvička, J., Fučík P., Šantrůček J., 2003: Využití travních porostů a koncentrace živin v píci. Vědecká příloha časopisu Úroda, č. 12, s. 351-355, ISSN 0139-6013.

16. Brant, V. – Svobodová, M. – Šantrůček, J., 2004: Trends of perennial weeds biomass production on set-aside land. (Dynamika produkce biomasy vytrvalých plevelů na půdách uváděných do klidu) Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XIX (2004), ISSN 0938-9938, Stuttgart, s. 143-149.

17. Svobodová, M. – Šantrůček, J., 2004: Jakost lyzimetrických vod při ukládání orné půdy do klidu. (Quality of lysimetric water under setting arable land aside.) Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences, 21., 2004 (3), ISSN1212-0731, s. 325-328.

18. Kalista, J. – Hakl, J. – Hlavičková, D. – Šantrůček, J. – Kocourková, D., 2006: The effect of autumn harvest management of lucerne in seeding year on stand development before over wintering and yield in the following year. Sciencia Agriculturae Bohemica, 37, (1), s. 9-13.

19. Hakl, J. – Šantrůček, J. – Fuksa, P. – Kocourková, D. – Krajíc, L., 2006: Kvalita píce vybraných novošlechtění vojtěšek. Výzkum v chovu skotu – Acta taurologica, Vědecký a odborný bulletin Výzkumného ústavu pro chov skotu, S.R.O., Rapotín. XLVIII, sv. 175, č. 3, ISSN 0139-7265, s. 27-30.

20. Hakl, J. ; Fuksa, P. ; Brant, V. ; Kocourková, D. ; Šantrůček, J. ; Neckář, K. ; Pivec, J., 2007: Kvalita píce jetele podzemního ve vztahu k průběhu počasí, 49, ISSN 0139-7265. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 3, s.14 - 19.

21. Hakl, J. ; Šantrůček, J. ; Kocourková, D. ; Fuksa, P.,2007: The Effect of the Soil Compaction on the Contents of Alfalfa Root Reserve Nutrients in Relation to the Stand Density and the Amount of Root Biomass, 2, ISSN 1801-5395. Soil and Water Research, 2, s.54 - 58.

22. Hakl, J. ; Šantrůček, J. ; Kocourková, D. .,2007: The root morphology of new czech lucerne candivars, 38, ISSN 1211-3174. Scientia Agriculturae Bohemica, 1, s.1 - 5.

23. Hakl, J., Šantrůček, J., Hejcman, M., Fuksa, P. (2008): The relation of compressed height to alfalfa (Medicago sativa L.) dry matter yield. Scientia Agriculturae Bohemica, 39, 1, p. 12 – 15.

24. Hakl, J., Krajíc, L., Fuksa, P., Šantrůček, J. (2008): Use of competition index to compare of weed competitive ability among Czech alfalfa germplasm in the seeding year. Herbologia, 1, p. 33 – 40.

25. Hakl, J., Šantrůček, J., Fuksa, P. (2008): Vliv sumy efektivních teplot na akumulaci zásobních látek v kořenovém systému vojtěšky seté (Medicago sativa L.). Acta univ. Agric. et silvic. Mendel. Brun., LVI, 2, p. 81 – 86.

26. Fantová, M. ; Nohejlová, L. ; Šantrůček, J. . Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu, 2009, ISSN 0139-6013. Úroda, 12, s.533 - 536. 0.0,

27. Hakl, J. ; Šantrůček, J. ; Fuksa, P. ; Krajíc, L. . Podíl listů v píci vojtěšky seté v závislosti na pořadí seče, fázi růstu a struktuře porostu, 2009, 51, ISSN 0139-7265. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2, s.19 - 23. 0.0,

28. Svobodová, M. ; Šantrůček, J. . Uplatnění jetele plazivého v porostech s různou intenzitou využívání., 2009, ISSN 0139-6013. Úroda, 12, s. 485-488.

29. HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J., 2010: Tvorba výnosu jetele perského a alexandrijského v první a druhé seči (vědecká příloha časopisu). Úroda, 2010, roč. 58, č 12, s. 773-776. ISSN: 0139-6013.

30. MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv očkování osiva vojtěšky seté na výnos píce a akumulaci dusíku v černozemní půdě (vědecká příloha časopisu). Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 789-792. ISSN: 0139-6013.

31. HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J., 2011: Polní odolnost českých odrůd vojtěšky seté k chorobán kořene v poloprovozních podmínkách - lokalita Loděnice u Opavy. Vědecká příloha časopisu Úroda, 59., (12), s. 209-212.

32. HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J., 2011: Porovnání výnosů píce v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté. Úroda, 2011, roč. 59, č. 4, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

33. HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – HREVUŠOVÁ, Z., 2012: Development of root morhology traits of the Czech lucerne varieties in chernozem over a three year period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1211-8516.

34. HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J., 2012: Porovnání metod stanovení termínu první seče vojtěšky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 72-74. ISSN: 0139-6013.

35. SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H., 2012: Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213-7596.

36. HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J., 2012: Dynamika růstu vojtěšky v první seči v závislosti na stáří porostu. 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 60, č. 12, s. 279-282.

37. MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J., 2012: Vývin metlice trsnaté v trávníku. . 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 335-338. ISSN: 0139-6013.

38. HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – HABART, J., 2013: Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

39. MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – JIRMANOVÁ, J., 2013: The effect of lucerne seed inoculation on yield and quality of two different varieties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

40. SVOBODOVÁ, M., MRKVIČKA, J., FUČÍK, P., ŠANTRŮČEK, J., 2013: Využití travních porostů a koncentrace živin v píci. Use of grass swards and concentration of nutrients in the forage. Vědecká příloha časopisu Úroda, č. 12, s. 351-355, ISSN 0139-6013.

 

 

v zahraničí:

1. Šantrůček,J., 1975: The Dynamic of Mineral Nitrogen during the  Different Condition of the Storing in the Soil Samples. University of Agriculture, Departament Agricultural Chemistry and Plant  Nutrition. Sborník VŠP Nitra,  23, s.4-8.

2. Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1991: Odgovarajuči uvjeti u tlu za  lucerku. Zbornik Radova, Poljoprivredni  fakultet, Novi Sad, 21, s. 67-82.

3. Šantrůček,J., 1992: Soil Compaction of Luzerne Stands for Forage Yields. Colection seminario cientifico, Estaciôn Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Matanzas, Cuba, 12 s.

4. Šantrůček,J., 1993: Die Abhängigkeit zwischen dem Keimfähigkeit bei den kleinen Grassamen. BRD,  6 s.

5. Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1994: The concentration of Nitrates in Grass Seeds and their  Germination. Colection seminario cientifico.  Estaciôn Experimental de Pastos y Forrajes,  Indio Hatuey, Matanzas, Cuba, 14 s.

6. Svobodová,M. - Šantrůček,J., 1996: The Impact of the Application of Alginate Preparations on the Initial Development of Lucerne. Zbornik Radova, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,   ISSN YU 0351-4781, s. 229-236.

7. Šantrůček,J., 1996: Grass Stand Fertilization and Seed Germinative Capacity. Zbornik Radova, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, ISSN YU 0351-4781, s. 291-296.

8. Vrzal, J. - Mrkvička, J. - Šantrůček, J., 1997: Utilization of sewage sludges in forage stands and contents of heavy metals in crops. International sympozium Cd, Ni and Li in the natural environment. Zakopane. Zeszyty problemove postepow nauk rolniczych. 448a, Polsko, Warszawa - Krakow , ISSN 0084-5477,  s. 339-345.

9. Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Brant, V., 1998: Yields and weed infestation of more years forage crops on set - aside arable land. Zeszyty naukowe, č. 330, 54/I, Akademia Rolnicza im. Kollataja, Kraków, ISSN 0239-9342, s. 59-68.

10. Svobodová, M. - Šantrůček, J. - Vacek, B. - Brant, V., 1998: Influence of different terms of harrowing on alfalfa sprouts formation. Acta fytotechnica et zootechnica. SPU Nitra, ročník 1, č. 4, ISSN 1335-258 X, s. 88-90.

11. Šantrůček, J. - Svobodová, M., 1999: Effect of soil compaction and cultivation on alfalfa yields. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, 347, Sesja Naukova z. 62, ISSN 0239-9342, s. 265-272.

12. Šantrůček, J. - Svobodová, M., 1999: The soil compaction in relation to vitality, competitive ability of field persistence of alfalfa. Savremenna poljoprivreda, 49, 3-4 (1999), Novi Sad, Yugoslavia, ISSN 0350-1205, s. 139-142.

13. Pavlů, V. - Gaisler, J. - Auf, D. - Mrkvička, J. - Šantrůček, J. - Veselá, M., 2000: Rotational and countinuous grazing of heifers in the upland of the Jizerské hory mountains. Zeszyty Naukove Akademii Rolniczej  im. H. Kollataja w Krakowie nr. 368, Sesja naukowa 73, ISSN 0239-9342, s. 249-255

14. Brant, V. - Šantrůček, J. - Svobodová,M., 2001: Occurence of Cirsium arvense (L) Scop. in grass and legume stands in dependence of stand management way. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, ISSN 0239-9342, s. 109-112.

15. Svobodová,M. - Šantrůček,J. - Brant,V., 2001: Yield and coverage of legumes and legume-grass mixtures on set-aside arable land. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, ISSN 0239-9342, s. 79-82.

16. Shejbal,B. - Šantrůček, J. – Zajac, T., 2001: Alfalfa and red clover forage yield after Rizobin application. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, ISSN 0239-9342, s.73-78.

17. Mrkvička,J. - Šantrůček,J., 2001: Leaching of nitrate nitrogen lysimetric waters under permanent meadow stands. Grassland Science in Poland. n. 4, Polish Grassland Society. ISSN 1506-5162, s. 125-128.

18. Šantrůček, J. - Svobodová. M., 2001: Suitable soil conditions for alfalfa and yield creation. Mez. věd. konf., Polsko, Zeszyty naukowe, Akademia Rolnicza im. Kollataja, Kraków, ISSN 0239-9342, 11 s. (v tisku).

19. Zajac, T. - Boroviec, F. - Šantrůček, J. - Micek, P., 2002: A comparison of yielding and nutritive value of goat`s rue cultivated in pure stand and in the mixtures and papilionaceaus plants and grasses. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria Vol. XXXIX, Pl ISSN 0065-0919, s. 59-71.

20. Kozák, J. – Šantrůček, J. – Němeček, J. – Svobodová, M., 2003: Productional and nonproductional functions of soil as a base of sustainable development.(Produkční a neprodukční funkce půdy jako základu udržitelného rozvoje.) Acta agraria et silvestria. Series agraria, vol. XL (2003) Wydawnictwo oddzialu Polskiej akademii nauk Kraków, PL ISSN 0065-0919, s. 259-264.

21. Šantrůček, J. - Svobodová, M., 2003: Grass stands management at setting arable land aside. Acta agraria et silvestria. Series agraria, vol. XL (2003) Wydawnictwo oddzialu Polskiej akademii nauk Kraków, PL ISSN 0065-0919, s. 169-174. 

22. Svobodová, M. - Šantrůček, J., 2005: Setting arable land aside by temporary grassland. Savremena poljoprivreda, 54, 3,  s.561 - 565.

23. Svobodová, M. - Šantrůček, J., 2005: Quality of lysimetric water under setting arable land aside.. 2005, Journal of Central European Agriculture, 5/3, s.229.

24. Hakl, J. ; Šantrůček, J. ; Krajíc, L. ; Svobodová, M. ., Variability of alfalfa root morphology among czech alfalfa varieties in the seeding year, Česká republika, 2007, 44, ISSN 0354-7698. Zbornik radova - A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 2, s.39 - 43.

25. Svobodová, M. ; Šantrůček, J.,2007: Utilization and development of legumes under extensive management of swards. Zbornik Radova, Česká republika, 2007, 44, ISSN 0354-7698. Zbornik radova - A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 2, s.155 - 160.

 

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Článek v odborném periodiku

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – PISARČIK, M. – DINDOVÁ, A. Agronomic factors affecting productivity and nutritive value of perennial fodder crops. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2017, roč. 50, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1805-3742.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Development of root morhology traits of the Czech lucerne varieties in chernozem over a three year period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1211-8516.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Differences in the crude protein fractions of lucerne leaves and stems under different stand structures. Grass and Forage Science, 2016, roč. 71, č. 3, s. 413-423. ISSN: 0142-5242.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

HAKL, J. – **MOFIDIAN, S. – **KOZOVÁ, Z. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Estimation of lucerne yield stability for enabling effective cultivar selection under rainfed conditions. Grass and Forage Science, 2019, roč. 74, č. 4, s. 687-695. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Jakost vody při ukládání půdy do klidu. . Úroda, 2008, roč. 0, č. 4, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – FUKSA, P. – BRANT, V. – KOCOURKOVÁ, D. – ŠANTRŮČEK, J. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. Kvalita píce jetele podzemního ve vztahu k průběhu počasí. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 49, č. 3, s. 14 - 19. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. – KRAJÍC, L. Kvalita píce vybraných novošlechtění vojtěšek. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2006, roč. 3, č. 48, s. 27 - 30. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – HABART, J. Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – NIŇAJ, M. Obnova hospodaření na půdách uvedených do klidu a jakost vod.. Úroda, 2008, roč. 56, č. 5, s. 89 - 90. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. Podíl listů v píci vojtěšky seté v závislosti na pořadí seče, fázi růstu a struktuře porostu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 2, s. 19 - 23. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Porovnání metod stanovení termínu první seče vojtěšky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 72-74. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Porovnání výnosů píce v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté. Úroda, 2011, roč. 59, č 4, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Reakce vojtěšky na mulčování a omezenou frekvenci sklizní . Úroda, 2008, roč. 0, č. 2, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Seed emergence of lucerne varieties under different soil conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2012, roč. 48, č. 2, s. 93-97. ISSN: 1212-1975.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Spontánní zatravnění při ukládání půdy do klidu. Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2008, roč. 56, č. 0, s. 424 - 426. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – FUKSA, P. – HABART, J. – ŠANTRŮČEK, J. The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 6, s. 289-294. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – MÁŠKOVÁ, K. The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 2, s. 81-87. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – KOVÁŘOVÁ, D. – ŠANTRŮČEK, J. – KOCOURKOVÁ, D. The effect of autumn harvest management of lucerne in the seeding year on stand development before over wintering and yield in the following year. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 9 - 13. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. The effect of couch grass (Elytrigia repens L.) infestation on lucerne (Medicago sativa L.) yield formation. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 0, s. 853 - 859. ISSN: 0340-8159.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – JIRMANOVÁ, J. The effect of lucerne seed inoculation on yield and quality of two different varieties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – KOCOURKOVÁ, D. – FUKSA, P. The Effect of the Soil Compaction on the Contents of Alfalfa Root Reserve Nutrients in Relation to the Stand Density and the Amount of Root Biomass. Soil and Water Research, 2007, roč. 2, č. 2, s. 54 - 58. ISSN: 1801-5395.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. The effect of weed competition on yield forming traits of alfalfa in the seeding year. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 233 - 237. ISSN: 1861-3829.

BRANT, V. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – KOVÁŘOVÁ, D. The influence of plant covers of set-aside fields and their management on the weed spectrum. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 941 - 947. ISSN: 0340-8159.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The relation of compressed height to alfalfa (Medicago sativa L.) dry matter yield. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 12 - 15. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – KOCOURKOVÁ, D. The root morphology of new czech lucerne candivars . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality within the first cut under the conditions of central Europe. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 6, s. 258 - 265. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Uplatnění jetele plazivého v porostech s různou intenzitou využívání.. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 485 - 488. ISSN: 0139-6013.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Uplatnění kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.) při extenzivnímpři extenzivním využívání porostů. Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2008, roč. 56, č. 0, s. 215 - 218. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – KRAJÍC, L. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Use of competition index to compare of weed competitive ability among czech alfalfa germplasm in the seeding year. Herbologia, 2008, roč. 9, č. 1, s. 33 - 40. ISSN: 1512-6714.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. Vliv sumy efektivních teplot na akumulaci zásobních látek v kořenovém systému vojtěšky seté (Medicago sativa L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 56, č. 2, s. 81 - 86. ISSN: 1211-8516.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H. Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213-7596.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠANTRŮČEK, J. Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 533 - 536. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

KAVKA, M. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, K. – HUČKO, B. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – ŠAŘEC, O. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR, 2008. 301s. ISBN 978-80-7271-198-7.

Kapitoly v odborné knize

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. Praha: UZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-163-6. s. Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin, s. 108 - 109.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: UZPI Praha, 2008. 1s. ISBN 978-80-7271-198-7. s. Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin, s. 90 - 91.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M.Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Základy rostlinné produkce. Praha: ČZU v Praze, 2005. 1s. ISBN 80-213-1340-4. s. Jeteloviny (Základy rostlinné produkce), s. 141 - 142.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině.. Praha: VÚMOP Praha, 2005. 1s. ISBN 80-239-5350-8. s. Návrh obhospodařování TTP v jednotlivých zranitelných zónách, s. 41 - 58.

MRKVIČKA, J. – DUFFKOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. In: Kvítek, T. (ed.) a kol., 2007: Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách. . Praha: VÚMOP Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-254-0972-5. s. Stanovení způsobu zatravnění a využití porostů z hlediska jejich ochranné a hydrologické funkce. , s. 87 - 106.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – GERNDTOVÁ, I. – HABART, J. Modeling and optimization of renewable energy systems. Rijeka: InTech, 2012, 298s. ISBN 978-953-51-0600-5. Utilization of permanent grassland for biogas production, s. 171-196.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: UZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Vojtěška setá, s. 168 - 174.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Vše pro trávy a jetelovinotrávy. Olomouc: Petr Baštan, 2006. 1s. ISBN 80-903275-5-9. s. Vojtěška srpovitá – zdroj přizpůsobivosti našich odrůd, s. 26 - 27.

Článek ve sborníku z akce

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Parametry osiva ovlivňující vzcházivost vojtěšky. In Osivo a sadba. X. odborný vědecký seminář 10.02.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 190-194.

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv doby skladování osiva vojtěšky na jeho klíčivost v závislosti na tvrdoslupečnosti osiva. In Osivo a sadba. XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 126-130.

HAKL, J. – PISARČÍK, M. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv obalování osiv vojtěšky na jejich vzcházivost. In SEED AND SEEDLINGS XIII 02.02.2017, Praha. Power Print Praha Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 176-179.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Vliv vodivosti osiva vojtěšky na jeho vzcházivost v různých půdních podmínkách. In Osivo a sadba XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Česká zemědělská univerzita v Praze. Česká zemědělská univerzita v Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 150-154.

Certifikované metodiky

FUČÍK, P. – ZEMEK, F. – HAKROVÁ, P. – SVOBODOVÁ, M. – ZAJÍČEK, A. – ŠLACHTA, M. – PIKL, M. – DUFFKOVÁ, R. – MRKVIČKA, J. – BYSTŘICKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – SKALICKÝ, M. – HOLUBÍK, O. – MORAVCOVÁ, J. – NOVOTNÝ, J. – SKALICKÁ, J. – PETERKOVÁ, J. – MUSIL, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MATOUŠKOVÁ, V. – BROM, J. – HANUŠ, J. – NOVOTNÁ, K. – HUISLOVÁ, P. Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině, A methodology for assessing the impact of cattle grazing on soil properties, water quality and quantity, plant and invertebrates diversity , Cattle grazing, pastures, soil compaction, water quality, plant diversity, pasture invertebrates , 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, CM 2015 PF, Certifikaci metodiky provedl Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, osvědčením č. 5/2014. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Odborem environmentálních podpor PRV Ministerstva Zemědělství ze dne 12.12.2014 je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, 1. Hodnocení vlhkostních poměrů půd pastevních areálů na základě DMT pro potřebu návrhu rozmístění logistických prvků (napáječky, příkrmiště) a rozdělení pastviny na areály tak, aby bylo minimalizováno narušení vegetace, půdy a tím odnosu a vyplavování živin či polutantů do vod. a. náklady na zavedení se rovnají ceně pracovní síly, která provede vyhodnocení z 4G modelu. Vlastní model je pro státní správu k dispozici zdarma z CUZK. náklady cca 5 Kč/ha b. přínos mimoprodukční a ekosystémový (zabránění eroze, snížení odnosu živin či polutantů do vod) cca 3 000 Kč/ha 2. Hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) související s dotacemi pro management pastvin a. náklady na laserové skenování a zpracování dat při jednorázovém snímání v řádu cca 100 km2 cca 35 Kč/ha b. přínos ušetřením pracovních sil a získáním informace za zájmové území v termínu určeném ke kontrole pro dotace cca 200 Kč/ha , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 12.12.2014, č. osvědč. 5/2014 MZe

Ostatní výsledky

ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Akademik Antonín Klečka - zakladatel moderního pícninářství. 2015, Šantrůček, J., 2015: Akademik Antonín Klečka - zakladatel moderního pícninářství. Pícninářské listy, roč. XXI, s. 79, ISBN 978-80-87091-59-3.

Aktuality v živočišné výrobě - Zootechnická celorepubliková konference. Pelhřimov prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2007 Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2008 Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2008

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2009 Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. 2011. Odborný seminář, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. 2013, Odborný seminář, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. 2014, Odborný seminář, 4. 12. 2014, ČZU v Praze..

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. 2015, Odborný seminář, 3. 12. 2015, ČZU v Praze.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J.Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016. 2016, Odborný seminář, 1. 12. 2016, ČZU v Praze.

Autumn harvest management of lucerne in seeding year on root carbohydrates content before overwintering. Ing. Kalista Josef; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar, 2006

Autumn harvest management of lucerne in seeding year on root carbohydrates content before overwintering. Ing. Kalista Josef; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar, 2006

Changes of set-aside arable soil properties. prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

Člověk, pole, zahrada prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2004

Člověk, pole, zahrada prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2004

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crude protein fraction of lucerne in legume-grass mixture. 2014, Proceeding of 16th International Symposium Forage Conservation, 3.-6. června 2014, Brno, Czech Republic, s. 43-44, ISBN: 978-80-7375-975-9.

Determination of lucerne first cut term by growing degree day method Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kalista Josef; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2006

Development of lucerne cultivars in dependence of cover crop Zajac Tadeusz; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2003

Dlouhodobý vliv ukládání půdy do klidu na jakost lyzimetrických vod. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Niňaj Martin; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006

Dormance v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2008

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu vojtěšky v první a druhé seči v závislosti na stáří porostu . 2011. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 18 – 23. ISBN: 978-80-213-2239-4.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu vojtěšky v první seči v závislosti na stáří porostu. 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 60, č. 12, s. 279-282.

CHROUST, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické zhodnocení trvalých travních porostů na produkci bioplynu. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 35-39. ISBN: 978-80-213-2344-5.

Eliminace výskytu pýru plazivého ve vojtěškových porostech Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2006

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Faktory ovlivňující silážovatelnost vojtěšky Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2005

Grass stands management at setting arable land aside prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2003

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojenie a výživa lucerny siatej. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuxa, P., 2013: Hnojenie a výživa lucerny siatej. Naše pole, XVII/5, s. 23-24. ISSN 1335-2466.

Hodnocení kvality píce novošlechtění vojtěšek s využitím relativní krmné hodnoty Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Krajíc Ladislav, 2007

Hodnocení odolnosti k chorobám kořenového systému v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté v druhém a třetím roce vegetace Ing. Mášková Kamila; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Hodnocení tvrdoslupečnosti a HTS u osiv českých novošlechtění vojtěšek Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar, 2005

Hodnocení vojtěškových porostů v jarním období a následná opatření Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2004

Interaction between stand structure and forage quality of alfalfa in the first cut. Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2008

Jakost lyzimetrických vod při ukládání orné půdy do klidu prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2004

ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarná inventarizácia porastov ďatelovín. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 5, s. 33-34. ISSN 1335-2466.

Katedra pícninářství a trávníkářství ČZU v Praze prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2008

Konkurenceschopnost vojtěšky ve směsi s travami Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006