×
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání

1967-70 - SVVŠ v Přelouči

1970-75 - Ing. fytotechnický obor VŠZ v Praze

1982        - kandidát věd (CSc.) obor speciální produkce rostlinná

1990        - docent pro obor pícninářství, VŠZ v Praze, AF

2003        - profesor pro obor speciální produkce rostlinná ČZU v Praze, AF

Průběh zaměstnání

1975 asistent – technik na VŠZ v Praze

1975-78 asistent I, II (pedagog)

1978-79 zástupce vedoucího rostlinné výroby ŠZP Lány (provozní praxe)

1978-83 odborný asistent I, VŠZ v Praze

1981-82 tajemník katedry pícninářství

1984-85 dvě 3 měsíční stáže na MZVž a ÚVSH Praha

1983-94 odborný asistent II, VŠZ v Praze

1992-93 zástupce vedoucího katedry

1993 – dosud   vedoucí Katedry pícninářství a trávníkářství FAPPZ ČZU

1994 – 2003 docent na ČZU v Praze

2003 – dosud   profesor na ČZU v Praze

2003 - 2010       1. proděkan FAPPZ, proděkan pro rozvoj

Odborné zaměření

Pícniny na orné půdě - jeteloviny

Semenářství trav

Ukládání orné půdy do klidu

Mimoprodukční funkce pícnin

Struktura zemědělské výroby

Trávníkářství