×
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
banner

Granty

Podílel jsem se jako spoluřešitel na řešení grantu QH82106 Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny po povrchové těžbě, hnědého uhlí – (2008-2012), dále NPVII MŠMT 2B08006 Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí – (2008- 2011), dále projektu VaV 640/6/02 Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP a NPVII MŠMT 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory – Kačina (2006-2011). V poslední době jsem spoluřešitelem grantu BV II/2-VS MOČR Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín. Spolupracoval jsem na vytvoření materiálu Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v roce 2005 zpracováním kapitoly Mimolesní zeleň v krajině.

Podíl na řešených projektech:

  • BV II/2-VS MOČR Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín.
  • QH82106 Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny popovrchové těžbě, hnědého uhlí (2008-2012).
  • NPVII MŠMT 2B08006 Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí (2008- 2011). 
  • NPVII MŠMT 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory – Kačina (2006-2011).