×
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

     V současnosti vyučuji formou přednášek a cvičení na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, katedře aplikované ekologie, dále na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů FAPPZ ČZU, a Fakultě lesnické a dřevařské. V letech 2003 – 2010 jsem působil jako externí vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Na FŽP ČZU jsem garantem předmětu Základy krajinné ekologie vyučované v prezenční i kombinované formě, pro obory v bakalářské studijním směru Územní technická a správní služba (UTSS), Aplikovaná ekologie (BEKOL). Vyučuje rovněž předmět Krajinná ekologie v magisterském stupni pro studenty FAPPZ ČZU. Předmět krajinná ekologie jsem také přednášel v letech 2003 – 2010 pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Pod záštitou Fakulty životního prostředí ČZU v Praze je od roku 2007 organizátorem pravidelného cyklu krajinářských dílen.

Garantované předměty

DZUX01Y Ekologie krajiny
DZUX12Y Landscape Ecology
DZUX16Y Aplikovaná ekologie
ZBZ132Z Konzultace projektu 3
ZBZ135Z Konzultace projektu 5
ZEX001Z_L Letní škola 1 - KEKO
ZEX002Z_L Letní škola 2 - KEKO
ZUL02Z Krajinná ekologie
ZUL70Z Krajinná ekologie
ZUX101E Fundamentals of Landscape Ecology
ZUX105E Landscape Ecology
ZUZ101E Základy krajinné ekologie
ZUZ109E Základy krajinné ekologie
ZUZ110Z Krajinná ekologie
ZUZ123E Základy krajinné ekologie
ZUZ702E Základy krajinné ekologie
ZUZ705E Základy krajinné ekologie
ZUZ719E Krajinná ekologie
ZXX105Z Seminar III