×
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

     V současnosti vyučuji formou přednášek a cvičení na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, katedře aplikované ekologie, dále na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů FAPPZ ČZU, a Fakultě lesnické a dřevařské. V letech 2003 – 2010 jsem působil jako externí vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Na FŽP ČZU jsem garantem předmětu Základy krajinné ekologie vyučované v prezenční i kombinované formě, pro obory v bakalářské studijním směru Územní technická a správní služba (UTSS), Aplikovaná ekologie (BEKOL). Vyučuje rovněž předmět Krajinná ekologie v magisterském stupni pro studenty FAPPZ ČZU. Předmět krajinná ekologie jsem také přednášel v letech 2003 – 2010 pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Pod záštitou Fakulty životního prostředí ČZU v Praze je od roku 2007 organizátorem pravidelného cyklu krajinářských dílen.

Garantované předměty

DZUX01Y Ekologie krajiny
DZUX12Y Landscape Ecology
DZUX16Y Aplikovaná ekologie
ZBZ133Z Konzultace projektu 4
ZBZ143Z Seminář k DP
ZEX001Z_L Letní škola 1 - KEKO
ZEX002Z_L Letní škola 2 - KEKO
ZUA02E Krajinná ekologie
ZUX01E Landscape Ecology
ZUX111E Landscape Ecology
ZUZ101E Základy krajinné ekologie
ZUZ104Z Seminář k BP
ZUZ109E Základy krajinné ekologie
ZUZ112E Právo ŽP a základy správního práva
ZUZ127E Právo v životním prostředí
ZUZ701Z Seminář k BP
ZUZ702E Základy krajinné ekologie
ZUZ705E Základy krajinné ekologie
ZUZ707E Právo ŽP a základy správního práva
ZUZ719E Krajinná ekologie
ZXX105Z Seminar III
ZXX123Z Workshop I
ZXZ103Z Úvod do studia
ZXZ29Z Seminář k DP
ZXZ701Z Úvod do studia