×
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
banner

Skaloš Jan

Pedagogická činnost

DZUX01Y Ekologie krajiny
DZUX12Y Landscape Ecology
DZUX16Y Aplikovaná ekologie

      V roce 2001 jsem ukončil studium na Lesnické fakultě (později Fakultě lesnické a environmentální) ČZU v Praze, studijní obor Krajinné inženýrství, specializace aplikovaná ekologie. V roce 2007 jsem obhájil již na Fakultě lesnické a environmentální vědeckou hodnost doktor v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Od roku 2013 studuji v kombinované formě doktorského studia na Fakultě lesnické a dřevařské obor Pěstování lesa. Ve výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. jsem působil v období 2001 – 2012, od roku 2009 na Katedře aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze jako docent.

       Moje odborná činnost je orientována do oblasti ekologie krajiny, zejména k problematice sledování krajinných změn. V poslední době se zabývám zkoumáním dynamiky vývoje lesních porostů s využitím starých map a leteckých snímků. Již během magisterského studia jsem se zabýval problematikou ekologie krajiny a lesních společenstev. Diplomovou práci jsem zpracoval na téma Inventarizace a zhodnocení flóry a vegetace Staré obory jako podklad pro vyhlášení přírodní rezervace Bučina Stará obora, okr. Chrudim. Blíže jsem se dále zabýval problematikou sledování změn v krajině a disertační práci zpracoval na téma Změny ve vývoji intenzivně využívané zemědělské krajiny v České republice a ve Švédsku za posledních 300 let – retrospektivní studie na základě starých map a leteckých snímků. Dlouhodobě se rovněž věnuji problematice využití výsledků výzkumu sledování krajinných změn v krajinném plánování. Jedná se zejména o výzkum a publikační činnost ve spojení s výukou na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, jde však také o expertní práce v rámci působení ve Výzkumném ústavu Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., ve vztahu k řešení systémů trvalé zeleně v krajině. Odborné zkušenosti jsem získával také účastí na několika zahraničních stážích, zejména během studijního pobytu na Švédské zemědělské univerzity (SLU), na lesnické fakultě v Umeå v roce 2000, kde absolvoval zkoušky z předmětů Plant-soil Interactions, Forest Resource Management at the National Level, Monitoring Forest Ecosystem Health & Biodiversity, a Nature Conservation in Sweden. Další studijní pobyt byl absolvován v letech 2002 a 2003 na katedře krajinného plánování (LPAL) Švédské zemědělské univerzity (SLU) v Alnarpu. Na stejné instituci absolvoval v roce 2003 kurz Landscape and Heritage. Během své odborné kariéry jsem obdržel několik studijních grantů od vybraných institucí, např. Nadací „Vize 97“ Dagmar a Václava Havlových, Švédským institutem (Svenska institutet) a Hlávkovou nadací. V roce 2013 jsem absolvoval krátký výzkumný pobyt při Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, Berlín, Německo.

       Jsem členem České asociace pro krajinnou ekologii (CZ-IALE), a dále členem International Association for Society and Natural Resources (IASNR).