×
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
banner

Publikace

Skaloš, J., Berchová, K., Pokorný, J., Sedmidubský, T., Pecharová, E., Trpáková, I. (2014): Landscape water potential as a new indicator for monitoring macrostructural landscape changes (2014) Ecological Indicators, 36, pp. 80-93.

Článek v odborném periodiku

NOVOTNÝ, M. – SKALOŠ, J. – **PLIENINGER, T. Spatial-temporal changes in trees outside forests: Case study from the Czech Republic 1953-2014 . Applied Geography, 2017, roč. 2017, č. 87, s. 139-148. ISSN: 0143-6228.

ZELINKA, V. – **ZACHAROVÁ, J. – SKALOŠ, J. Analysis of spatiotemporal changes of agricultural land after the Second World War in Czechia. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2045-2322.

FOREJT, M. – SKALOŠ, J. – PEREPONOVA, A. – **PLIENINGER, T. – **VOJTA, J. – **ŠANTRŮČKOVÁ, M. Changes and continuity of wood-pastures in the lowland landscape in Czechia. Applied Geography, 2017, roč. 2017, č. 79, s. 235-244. ISSN: 0143-6228.

SKALOŠ, J. – RICHTER, P. – KEKEN, Z. Changes and trajectories of wetlands in the lowland landscape of theCzech Republic. Ecological Engineering, 2017, roč. 108, č. Part B, s. 435-445. ISSN: 0925-8574.

KADLECOVÁ, P. – BĚLUNKOVÁ, Š. – KUMBLE, P. – SKALOŠ, J. CHANGES IN FOREST AND NON-FOREST WOODY VEGETATION IN BOHEMIA BETWEEN MID 19TH CENTURY AND 2015. Fresenius Environmental Bulletin, 2019, roč. 28, č. 8, s. 5836-5846. ISSN: 1018-4619.

SKALOŠ, J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ), J. European wood-pastures in transition – a social-ecological approach. Forests Trees and Livelihoods, 2016, roč. 24, č. 2, s. 1-3. ISSN: 1472-8028.

DVOŘÁK, J. – WITTLINGEROVÁ, Z. – BICANOVÁ, K. – SKALOŠ, J. Indicators for Built-up Area Monitoring – a Case Study of the Czech Republic and the EU. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 3, s. 142-153. ISSN: 1211-3174.

SKALOŠ, J. – MOLNÁROVÁ, K. – KOTTOVÁ, P. Land reforms reflected in the farming landscape in East Bohemia and in Southern Sweden - Two faces of modernisation. Applied Geography, 2012, roč. 35, č. 1-2, s. 114-123. ISSN: 0143-6228.

KŘOVÁKOVÁ, K. – SEMERÁDOVÁ, S. – SKALOŠ, J. Landscape functions and their change – a review on methodological approaches. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 75, s. 378-383. ISSN: 0925-8574.

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. Landscape memory and landscape change in relation to mining . Documenta Mathematica, 2012, roč. 2012, č. 43, s. 60-69. ISSN: 1431-0643.

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. – LANGER, P. – SKALOŠ, J. Landscape structural changes between 1950 and 2012 and their role in wildlife–vehicle collisions in the Czech Republic. Land Use Policy, 2016, roč. 2016, č. 59, s. 543-556. ISSN: 0264-8377.

SKALOŠ, J. – BERCHOVÁ, K. – POKORNÝ, J. – SEDMIDUBSKÝ, T. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. Landscape water potential as a new indicator for monitoring macrostructural landscape changes. ECOLOGICAL INDICATORS, 2014, roč. 2014, č. 36, s. 80-93. ISSN: 1470-160X.

SKALOŠ, J. – TOBOLOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – ŠANTRŮČKOVÁ, M. – PODRÁZSKÝ, V. Long-term changes in forest cover 1780–2007 in central Bohemia, Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2012, roč. 131, č. 3, s. 871-884. ISSN: 1612-4669.

SKALOŠ, J. – TOBOLOVÁ, B. Methodology for mapping non-forest wood elements using historic cadastral maps and aerial photographs as a basis for management. Journal of Environmental Management, 2010, roč. 91, č. 4, s. 831-843. ISSN: 0301-4797.

SKALOŠ, J. Patterns and changes of intensively utilised agricultural landscape in the Czech Republic between 1937 and 2002, aerial photography analysis. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 0, č. 0, s. 232 - 248. ISSN: 1335-342X.

PEREPONOVA, A. – SKALOŠ, J. Spatio-temporal dynamics of wood-pastures in lowland and highland landscapes across Czechia . Regional Environmental Change, 2019, roč. 2018, č. online, s. 1-12. ISSN: 1436-3798.

KEKEN, Z. – PANAGIOTIDIS, D. – SKALOŠ, J. The influence of damming on landscape structure change in the vicinity of flooded areas: Case studies in Greece and the Czech Republic. Ecological Engineering, 2015, roč. 2015, č. 74, s. 448-457. ISSN: 0925-8574.

SKALOŠ, J. – WEBER, M. – LIPSKÝ, Z. – TRPÁKOVÁ, I. – ŠANTRŮČKOVÁ, M. – UHLÍŘOVÁ, L. – KUKLA, P. Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes e Case study (Czech Republic). Applied Geography, 2011, roč. 31, č. 2, s. 426-438. ISSN: 0143-6228.

SKALOŠ, J. – NOVOTNÝ, M. – WOITSCH, J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ), J. – BERCHOVÁ, K. – SVOBODA, M. – KŘOVÁKOVÁ, K. – ROMPORTL, D. – KEKEN, Z. What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. Applied Geography, 2015, roč. 2015, č. 58, s. 206-216. ISSN: 0143-6228.

Odborná monografie

SKALOŠ, J. – TRPÁKOVÁ, I. – TRPÁK, P. – SKLENIČKA, P. – ENGSTOVÁ, B. Rekonstrukce historického využití krajiny Sokolovska – krajina v zrcadle map stabilního katastru. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 91s. ISBN 978-80-87154-89-2.

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TRPÁK, P. Strukturní a funkční změny krajiny Sokolovska (1842 and 2010). Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2012, 105s. ISBN 978-80-7458-014-7.

Kapitoly v odborné knize

SKALOŠ, J. – JECH, D. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 - 2016. Vlašim: ČSOP Vlašim, 2006. 1s. ISBN N. s. Mimolesní zeleň - rozptýlená zeleň, s. 251 - 261.

Článek ve sborníku z akce

MARŠÁLEK, M. – KŘOVÁKOVÁ, K. – BERCHOVÁ, K. – SKALOŠ, J. – NĚMCOVÁ, M. Analysis of suburban processes on the exapmle of the City of Prague (Czech Republic). In 12TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM: SGEM2012, VOL II 17.06.2012, Albena (Bulgaria). Albena (Bulgaria): International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, 2012. s. 957-964.

TRPÁKOVÁ, I. – TRPÁK, P. – SKLENIČKA, P. – SKALOŠ, J. – ENGSTOVÁ, B. Reconstruction of historical land use of the Sokolov Region as the basis for the recovery of land affected by surface mining. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 24.52010, ČZU Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 545 - 552.

HOUDEK, K. – MARŠÁLEK, M. – SKALOŠ, J. The tourism as risk in the large landscape protected areas and opportunity as active of conservation and susteinable regional development. In 12TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM: SGEM2012, VOL V 17.06.2012, Albena (Bulgaria). Albena (Bulgaria): International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, 2012. s. 981-988.

Certifikované metodiky

SEMERÁDOVÁ, S. – KAŠPAROVÁ, I. – SKALOŠ, J. – JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín, Historical analysis of the development of water features in the landscape on the example of the emergency zone of the JE Temelín, water features in the landscape, Nuclear Power Plant Temelin, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/kaš12/001, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Snížení nákladů při analýze vývoje vodních prvků v krajině, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Chodov, Historical land use in Chodov cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.27. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Háj, Historical land use - Háj cadastre in 1842, landscape development, land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.19 Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Hluboká , Historical land use in cadastre Hluboká, the historical land use, an active mining area, Sokolov area, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.17. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Lomnice, Historical land use - Lomnice cadastre in 1842, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.25 Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Nové Domy, Historical land use - Nové Domy cadastre in 1842, landscape development, land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.21. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – TESAŘOVÁ, B. – SÍČOVÁ, P. – TRPÁK, P. – KŘOVÁKOVÁ, K. Historický land use v k.ú. Týn, Historical land use - Týn cadastre in 1842, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.23 Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – TRPÁKOVÁ, I. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use zájmového území Sokolovsko - rok 1842 , Historical land use in territory Sokolovsko - year 1842, Historical land use, historical reconstruction of land, Sokolov area, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.15. HLU- Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny Sokolovska - rok 1842, Hydroseries - historical landscape functionality Sokolov - 1842 year, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality , 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.1.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, H. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Chodov, Hydroseries - historical landscape functionality in Chodov cadastre, land use, landscape functionality, potential evapotranspiration, historical landscape, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.13. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Ekonomické parametry Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – SIXTA, J. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Háj, Hydroseries – historical landscape functionality in Háj cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.5.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Hluboká, Hydroseries - historical landscape functionality in Hluboká cadastre in 1842, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.3. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Lomnice, Hydroseries - historical landscape functionality in Lomnice cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.11.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Nové domy, Hydroseries – historical landscape functionality in Nové domy cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.7.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Týn, Hydroseries - historical landscape functionality in Týn cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.9.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Chodov, Hydroseries - current landscape functionality in Chodov cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.14.8.17. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Háj, Hydroseries - current landscape functionality in Háj cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.6.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Hluboká, Hydroseries - current landscape functionality in Hluboká cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.4. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – TRPÁKOVÁ, I. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, H. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Lomnice, Hydroseries - current landscape functionality in Lomnice cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.12. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou, Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Nové domy, Hydroseries - current landscape functionality in Nové Domy cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.8.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Týn, Hydroseries - current landscape functionality in Týn cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.10.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Ekonomické parametry Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny zájmového území Sokolovsko – rok 2010, Hydroseries - current functionality of the landscape of Sokolov area - 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.2.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PECHAROVÁ, E. – SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – BENEŠ, P. – KARVÁNKOVÁ, Z. Mapování současného land use ve vybraných územích dotčených povrchovou těžbou hnědého uhlí., Current land use mapping in selected areas affected by surface brown coal mining, land use mapping, landscape structure, coefficient of ecological stability, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/003, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Mapy jsou významným podkladem pro hodnocení krajiny. Významně tak přispívají k minimalizaci nákladů spojených s pořizováním podkladů pro krajinné plánování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use zájmového území Sokolovsko - rok 2010 , Present land use in territory Sokolovsko - year 2010, Field mapping , land use, basic categories of land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.16. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Chodov, Current land use - Chodov cadastre in 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.28.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou, Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Současný land use v k.ú. Háj, Current land use - Háj cadastre in 2010, vývoj krajiny, land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.20. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Hluboká, Current land use in Hluboká cadastre, urrent land use, field type of landscape, fragmentation of the landscape, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.18. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – TESAŘOVÁ, B. – SÍČOVÁ, P. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Lomnice, Current land use - Lomnice cadastre in 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.26. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Současný land use v k.ú. Nové Domy, Current land use in the Nové Domy cadastre in 2010, land use, an active mining area, Sokolov area, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.22. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Týn, Current land use - Týn cadastre in 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.24.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou, Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – VÁVROVÁ, R. – VRLOVÁ, L. – VRLOVÁ, J. – HNÁTEK, M. Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 - 2010, Changes in land use in the Most region from 1842 to 2010, landscape change, surface mining, Most Region, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/005, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Mapy jsou významným podkladem v procesu krajinného plánování. Tím může dojít k minimalizaci možných ekonomických rizik plynoucích z chybných rozhodnutí o budoucím využití území., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Ostatní výsledky

ANALÝZA A HODNOCENÍ ROZPTÝLENÉ ZELENĚ V RÁMCI KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY STŘEDOČESKÉHO KRAJE Ing. Skaloš Jan, PhD., 2005

MARŠÁLEK, M. – SKALOŠ, J. – NÁGLOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza změn ve vývoji trvalé zeleně v krajině. 2011, Kód ISBN 978-80-7458-001-7 Kód ISSN Místo vydání Kostelec nad Černými lesy Název sborníku Venkovská krajina 2011 Počet stran 5 Strana od 168 Strana do 172 Název nakladatele Lesnická práce, s.r.o. Datum zahájení 21.05.2011 Místo konání Hostětín Typ akce EUR - Evropská akce.

Analyzing land use changes of intensively utilized agricultural landscape – an example from the Eastern Czech Republic Ing. Skaloš Jan, PhD., 2005

Česká krajina v proměnách století Ing. Skaloš Jan, PhD., 2006

COLLECTIVISATION OF AGRICULTURE REFLECTED IN THE FARMING LANDSCAPE OF THE EASTERN CZECH REPUBLIC BETWEEN 1937 AND 2002, AERIAL PHOTOGRAPHY ANALYSIS Ing. Skaloš Jan, PhD., 2006

COMPLEX LANDSCAPE ASSESMENT OF THE ŽABČICE SITE Ing. Skaloš Jan, PhD., -1

Czech and swedish intensively utilised agricultural landscapes - parallels and divergences during the last 300 years Ing. Skaloš Jan, PhD., 2007

Dobývání nerostných surovin a její vliv na krajinu – metody analýzy a hodnocení s využitím statistických dat, starých map a leteckých snímků Ing. Skaloš Jan, PhD., 2007

PULKRAB, K. – SLOUP, R. – **WEBER, M. – SKALOŠ, J.Ekonomická analýza implementace Evropské úmluvy o krajině (případová studie). 2017, .

PULKRAB, K. – SLOUP, R. – SKALOŠ, J. – **WEBER, M.Ekonomická analýza implementace Evropské úmluvy o krajině (případová studie). 2018, .

Funkce a typologie rozptýlené zeleně v rámci Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje Ing. Skaloš Jan, PhD., 2005

Hedgerow-defined medieval patterns in the Czech Republic and their conservation - středověké plužiny České republiky a jejich ochrana Ing. Skaloš Jan, PhD., -1

Inventarizace a hodnocení flóry a vegetace lokality Stará obora (CHKO Žďárské vrchy, bývalý okres Chrudim) Ing. Skaloš Jan, PhD., 2007

Krajina mladýma očima - Kostelecké Barborky 2009 doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; Ing. Krejčová Jana; Mgr. Engstová Barbora; Ing. Maršálek Milan; Ing. Skaloš Jan, PhD., 2009

Krajina mladýma očima - Kostelecké Barborky 2010 Ing. Milan Maršálek, doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Mgr. Barbora Engstová, Ing. Jan Skaloš, PhD., 2010

Krajina, cíle a nástroje krajinné politiky – vymezení pojmů. In: Weber M. a kol. (2004): Zajištění realizace Evropské úmluvy o Ing. Skaloš Jan, PhD.; Weber Martin, 2004

Krajinná ekologie. Skripta ke cvičením. doc. Ing. Nováková Jana, CSc.; Ing. Skaloš Jan, PhD.; RNDr. Kašparová Ivana, 2006

Kritické hodnocení srovnávacích analýz vývoje využití krajiny Mgr. Engstová Barbora; Ing. Skaloš Jan, PhD., 2009

KVANTIFIKACE VÝVOJE MAKROSTRUKTURY KRAJINY BÝVALÉ RYBNIČNÍ SOUSTAVY NA PARDUBICKU Ing. Skaloš Jan, PhD., 2005

Landscape Memory As a Concept For Implementation of the European Landscape Convention in the Czech Republic (Retrospective Study Based on Analysis of Old Maps and Aerial Photographs in the Eastern Czech Republic from 1785 until 1992) Ing. Skaloš Jan, PhD., 2004

MARŠÁLEK, M. – BERCHOVÁ, K. – PECHAROVÁ, E. – SKALOŠ, J. – KOTTOVÁ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Náhledy do krajinné ekologie - Kostelecké Barborky 2011. 2011. Místo konání = Kostelec nad Černými lesy Stát = Česká republika Datum zahájení = 1.12.2011 Datum ukončení = 1.12.2011 Počet účastníků = 30 Počet zahraničních účastníků = 2 Typ akce = CST.

MARŠÁLEK, M. – PECHAROVÁ, E. – TESAŘOVÁ, B. – SKALOŠ, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Náhledy do krajinné ekologie - Kostelecké Barborky 2012. 2012, Místo konání = Kostelec nad Černými lesy Stát = Česká republika Datum zahájení = 11.12.2012 Datum ukončení = 11.12.2012 Počet účastníků = 30 Počet zahraničních účastníků = 0 Typ akce = CST.

Nové přístupy umožňující výzkum efektivních přístupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných území na příkladu podhůří Krušných hor doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; RNDr. Kašparová Ivana; Ing. Skaloš Jan, PhD.; RNDr. Trpáková Ivana, 2008

Oponentský posudek diplomové práce Ing. Hany Mrázkové na téma “Venkov - místo pro život? (Analýza venkovského společenství - případová studie: obec Křižánky)”. Ing. Skaloš Jan, PhD., -1

Paměť krajiny a zapomenutý zámecký park v Hrochově Týnci Ing. Skaloš Jan, PhD., 2004

Paměť krajiny Hrochova Týnce. Identifikace permanentních struktur historické kulturní krajiny jako základ hmotné paměťové struktura krajiny Ing. Skaloš Jan, PhD., 2004

Patterns and changes of intensively utilised agricultural landscapes in european context – methods for analysis, evaluation and comparison based on old cadastral maps and seriál photographs Ing. Skaloš Jan, PhD., 2007

Příspěvek v rámci výzkumné zprávy "Kulturně historická krajina, krajina a osídlení; analýza a principy ochrany prvků kulturní krajiny (komponovaná krajina, prostorotvorné prvky krajiny, krajinný ráz, urbanizovaná krajina)." Ing. Skaloš Jan, PhD., 2006

PROBLEMATIKA KRAJINNÉ ZELENĚ V KONCEPCI OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE Ing. Skaloš Jan, PhD., 2005

Problémové okruhy a řešení diplomových a bakalářských prací zadávaných katedrou ekologie krajiny FŽP v Praze doc. Ing. Nováková Jana, CSc.; Ing. Skaloš Jan, PhD.; Ing. Uhrinová Zuzana, 2007

ŠETRNÉ VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT KRAJINY PROSTŘEDNICTVÍM TURISTICKÉHO RUCHU NA PŘÍKLADU NÁVRHU NAUČNÉ STEZKY GENERÁLA RUDOLFA PERNICKÉHO Ing. Skaloš Jan, PhD., 2006

Struktura a využití krajiny. In: Analýza porostních struktur na Březnicku Ing. Skaloš Jan, PhD.; Hendrych Jan, 2004

Struktura a využití krajiny. In: Krajina Březnicka, krajina minulosti, krajina dnešní Ing. Skaloš Jan, PhD., 2004

Výuka předmětu Základy krajinné ekologie na FŽP ČZU v Praze - přístupy a zkušenosti doc. Ing. Nováková Jana, CSc.; Ing. Skaloš Jan, PhD.; Ing. Uhrinová Zuzana, 2007

Využití starých fotografií a pohlednic při sledování vývoje krajiny Ing. Skaloš Jan, PhD., 2004

Význam sledování změn struktury krajiny při obnově mimoprodukčních funkcí intenzivně využívané zemědělské krajiny. Ing. Skaloš Jan, PhD., 2006