×
prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garant předmětu "Environment pollution and remediation", zajišťuje cvičení a vybrané přednášky předmětu "Kontaminace prostředí a remediace", vybrané přednášky a cvičení v předmětech "Základy agroekologie", "Agroekologie", a "Chov koček".