×
prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
banner

Száková Jiřina

Profesoři na vysokých školách - Katedra agroenviron. chemie a výživy rostlin
phone +420 22438 2753

Pedagogická činnost

AHA47E Příčiny a zdroje kontaminace prostředí
AHA39E Environment Pollution and Remediation
AHA41E Kontaminace prostředí