×
prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
banner

Životopis

Narozena: 19. října 1963 v Benešově.

Stav: svobodná

Národnost: česká

Funkce:

docentka pro obor agrochemie a výživa rostlin

Průběh praxe:

1982-86 ČZU Praha, Agronomická fakulta, Ing.

1988-93 ČZU Praha, Agronomická fakulta, CSc.

1993-1994 ČZU Praha - technik

1994-2006 ČZU Praha - vědecký pracovník

2004-2006 ČZU Praha odborný asistent

2006- 2013– docent na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

2013-dosud - profesor na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Odborné zaměření a vědeckovýzkumná činnost:

Ve své vědecké práci se od počátku věnuje problematice chování vybraných rizikových prvků, zejména arsenu, v

různých složkách životního prostředí počínaje půdou a konče vyššími živočichy.

Řešitelka a spoluřešitelka grantových projektů (GA ČR, NAZV, EUREKA, COST, AKTION)