×
RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
banner

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce vypsané pro rok 2020/2021 s odevzdáním BP/DP v roce 2022

Témata jsou rovněž vypsána v Univerzitním informačním systému. V případě zájmu o téma či podrobnější informace o jednotlivých tématech jsem k dipozici na e-mailu (tejnecky@af.czu.cz) či osobně (AF236). Nabízíme osobní přístup k řešené práci, zapojení studentů do širšího týmu a studenti se mohou podílet na řešení vědeckých projektů spojených s BP/DP.

V současné době nabízená téma se věnují převážně chemismu lesních půd v ČR a vývoj půd v prostoru milířišť.

BP

 1. Metody stanovení aniontové výměnné kapacity půd
 2. Stanovení forem fosforu v lesních půdách
 3. Extrakce nízkomolekulárních organických kyselin z lesních půd
 4. Použití mikroskopie v pedologii a geologii
 5. Metody stanovení speciace železa v půdě
 6. Moderní fumiganty proti invazivním škůdcům a jejich osud v půdě
 7. Využití Ramanovské spektroskopie při studiu životního prostředí

DP

 1. Vliv formy nadložního humusu na zastoupení nízkomolekulárních organických kyselin v lesních půdách
 2. Extrakce nízkomolekulárních organických kyselin z lesních půd
 3. Mikroskopické charakteristiky vybraných půd
 4. Metody stanovení speciace železa v půdě
 5. Moderní fumiganty proti invazivním škůdcům a jejich osud v půdě
 6. Využití Ramanovské spektroskopie při studiu životního prostředí