×
RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Vedu nebo jsem vedl cvičení v předmětech Základy geologie, Lesnická pedologie, Pedologie v tropech a terénní cvičení k uvedeným předmětům.

Jsem vedoucí či konzultant řady bakalářských, diplomových prací a disertačních prací.