×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction on fat deposition and plasma parameters in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

The effect of early feed restriction on fat development in broiler chickens MSc. Ahmad Teimouri, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Jiří Heindl, 2010

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction, genotype and sex on performance and carcass composition of broiler chickens. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 607-609. ISBN: 978-80-263-0967-3.

The effect of early weaning and vegetable oil on the performance and nutrient digestibility of broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006

TŮMOVÁ, E. – MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes in carcass composition of males and females of broiler chickens. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 108.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes of muscle fibre characteristics of musculus pectoralis major in broiler chicken. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 409-411. ISBN: 978-80-263-0967-3 .

**MACHANDER, V. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.The effect of feed restriction on performance, organ development and blood picture of broiler chichens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 80.

The effect of genotype and housing system on performance and egg quality of laying hens prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Ing. Vladimíra Charvátová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., 2010

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of genotype and sex on performance and meat composition of geese. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 17, č. 2, s. 52-54.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of genotype, housing system and calcium on oviposition time and egg shell quality. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24-27 August, s. 604-606. ISBN: 978-80-263-0967-3.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on egg shell and tibia characteristics of Lohmann LSL and Czech Hen. 2014, Proceedings XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. – 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on eggshell quality. 2015, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24–27 August 2015, Prague, Czech Republic, CD, s. 1-3.

The effect of housing system and kalcium on performance and eggshell quality Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and storage conditions on egg quality. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Dlash, 6p..

The effect of housing system and storage time on egg quality characteristics Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 2, č. 17, s. 44-46.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on microbial contamination of eggs in Czech hen and Lohmann LSL. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash 6p..

The effect of housing system, eggshell quality, egg contamination and storage on egg quality. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of oviposition time and housing systém on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash, 6p..

The effect of restriction on digestibility of nutrients, organ growth and blood picture in broiler rabbit prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of short-term and long-term storage on quality of eggs from different housing system.. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of strain, sex and age on pH and colour of turkey meat. 2014, Proceedings of XIVth European Poultry Conference, Stavanger, Norway, 23. - 27. June 2014, CD 4 p.

The effect of weaning age on performance, nutrient digestibility and lipase activity in broiler rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Berlandyn Andrei, 2006

The effect of weaning age on performance and meat quality in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

The effect of weaning age on performance, carcass value and some physiological charakteristics in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2008

The interaction between housing system, genotype and egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

The performance and egg quality in laying hens housed in cages and on litter doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Toxické látky v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

Účinek Akomedu R a lipázy při časném odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Účinek přídavku Akomedu R, lipázy a vliv časného odstavu na složení jatečného těla brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Zich Roman, 2006

Ustájení slepic a kvalita vaječné skořápky prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Užitkovost nosnic a kvalita vajec slepic chovaných v odlišných podmínkách doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Vejce jsou už opět zdravá prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

Vliv časné restrikce na změny vybraných biochemických parametrů brojlerových kuřat MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Darina Chodová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, 2010

Vliv časného odstavu a Akomedu RR na užitkovost a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2007

Vliv časného odstavu na vývoj vnitřních orgánů a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

Vliv doby snesení na obsah minerálních látek ve skořápce vajec a v krevním séru nosnic Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv doby začátku restrikce a věku při odstavu na užitkovost brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů XII. celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků". Praha. 6.11.2013, s.97-101. ISBN: 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv genotypu a věku na kvalitu vajec. 2015, Drůbežář, roč. 9, č. 1, s. 9-11.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Vliv genotypu kuřat na jatečnou a nutriční hodnotu masa. 2018, 8th International Scientific Symposium "Poultry Days 2018", June 21 - 22, Brno, Czech Republic, s. 19..

Vliv genotypu na fyzikální ukazatele kvality vajec slepic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Dlouhá Gabriela; Hubený Martin, 2007

Vliv genotypu na hematologické a biochemické parametry krve u plemen králíků zařazených do českých genetických zdrojů prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Andreu-Mendéz Ana; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Martinec Miloslav, 2008

Vliv genu rychlosti opeřování na kvalitu vajec doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Šimáně Jan, 2005

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.102–106. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků. 2015, Sborník přednášek z konference, XI. Kábrtovy dietetické dny - konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna, Brno, Czech Republic, s. 48-52. ISBN: 978-80-263-0901-7.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno 27.2.2013, s.88-96. ISBN: 978-80-7375-705-2 .

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií.. 2015, Sborník referátů z konference XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno 14.4., s.108-112.

Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na podestýlce na začátku snášky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv pohlaví na vybrané fyzikální ukazatele masa u komerčních hybridů kuřat a králíků Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MSc. Teimouri Ahmad, 2009

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Vliv rané restrikce na změny hematologických ukazatelů u brojlerových kuřat doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na biochemické parametry krve brojlerových králíků. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.88-91. ISBN: 978-80-7305-002-3.

CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na koncentraci minerálních látek v krevním séru brojlerových kuřat. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 121-124. ISBN: 978-80-213-2285-1.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na kvalitu masa brojlerových králíků. 2015, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků - XIII. celostátní seminář, 11.11., Praha, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 55-59.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na stravitelnost živin u brojlerových králíků. 2013, Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.164-168. ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na fyzikální ukazatele masa králíků. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny", 3.3.2011, Brno MZLU, s. 306-309.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – ŠVECOVÁ, I. – SEDLÁČEK, R. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na morfologii jater – může nás restrikční výživy ochránit před NAFLD?. 2016, Sborník příspěvků XLIV. májových hepatologických dnů, Karlovy Vary 25. – 27. května, Gastroent Hepatol, 70, č. 1, s. 23-24, ISSN:1804-7874.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na stravitelnost živin a vývoj tenkého střeva brojlerových králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. - 25. 5. 2012, s. 66-71. ISBN: 978-80-7375-616-1.

Vliv ročního období na reprodukci brojlerových králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Valášek Václav; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc., 2005

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na jatečnou hodnotu a kvalitu masa u králíků. 2013, XII.celostátní seminář, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11. 2013. Praha, str. 102 - 106, ISBN: 978-80-7403-113-7.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na mikrobiální kontaminaci vajec nosných slepic. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013, Mendelova univerzita v Brně, 27.02.2013, str. E1 - E5, ISBN: 978-80-7375-705-2.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna 2015, Brno, s. 29-33. ISBN: 978-80-263-0901-7.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. 2013, Název sborníku X. Kábrtovy dietetické dny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 25.04.2013, str. 160 - 163, ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 3, s. 22-24..

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec II. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 4, s. 26-28.

Vliv systému ustájení na užitkovost a kvalitu vajec slepic nosného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na welfare a užitkovost slepic nosného typu. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 2, s. 24,27.

Vliv ustájení a genotypu na užitkovost a kvalitu vajec Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Vliv věku a pohlaví na biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv věku a teploty na průběh snášky nosných a masných slepic. 2011. Sborník: 38.česká drůbežářská konference s mezinárodní účastí "DRŮBEŽ 2011", 20.-21.10.2011, Hotel Myslivna Brno, s. 21.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vplyvy reštrikčnej krmnej techniky na mikroskopiu pečene výkrmových kurčiat. 2015, Infovet, roč. 22, č. 3, s. 142-144. ISSN: 1335-1907.

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Výskyt endoparazitů v závislosti na době odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2008

MARTINEC, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj velikosti populací plemen králíků zařazených do genetických zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.91-92. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s.51–53. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Význam restrikce u slepic masného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah obsahu tuku v jatečném trupu, stehenním svalstvu a biochemických parametrů krve u českých genových zdrojů králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24.-25.5. 2012, s. 212-216. ISBN: 978-80-7375-616-1.

Zajímavosti ze Světového drůbežářského kongresu. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Zavislost uzitkovosti geneticky diferencovanych nosných hybridu slepic na pridavcich ruznych biostimulátorů základní krmné směsi. Ing. Samek Miroslav, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 1997

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

Změny v jatečné výtěžnosti a krevním obrazu v závislosti na věku brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování. 2015, XIV. konference České národní větve Světové drůbežářské organizace (WPSA), 15.-16.října, Brno, s. 7-9.

TŮMOVÁ, E. – **VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D.Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování v závislosti na systému ustájení. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 55..