×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Research and grants

His research focus are Weed Science and Agroecology. Main areas of interest are weed ecology, chemical weed control, weed resistance and herbicide tolerant crops. Up to now, he has been a coordinator of 15 national and international projects. Among the projects with an international context are the SIGMEA (Sustainable Introduction of GMOs into European Agriculture) solved in 2002-2006 and the PRICE (PRactical Implementation of Coexistence in Europe) in 2011-2014, which have focused on sustainability of GM crop use in European conditions and coexistence with organic and conventional production systems.

¨SIGMEA logoprice-coexistence.com

Three projects with focus on environmental and ecological aspects of GM crops growing in the Czech Republic were sponsored by the National Agency for Agricultural Research (NAZV). Current NAZV research project (2013-2015) is focused on integrated management of weeds occurring in cereals including problem of herbicide resistance, especially in weedy grasses.

Josef Soukup keeps professional contacts and conducts contract research with development centres of international  biotech and agro-chemistry companies such as Adama, Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, etc. He takes part and gives lectures in many scientific events and meetings for agricultural practice with focus on crop protection, farming systems and crop technologies. 

List of the past and ongoing projects: 

(generated automatically by the CULS information system)  

Yield & Quality (Synergetische Nutzung von Satellitenaufnahmen und Prognosemodellen zur Erfassung von Braugerstenertrag und -Qualitaet

Evropská komise, 2001-2005

Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Výzkum integrovaných systémů ochrany plodin proti plevelům na orné půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Metody hodnocení účinnosti produktů transgenů geneticky modifikovaných organizmů v ochraně rostlin a posuzování rizik při jejich zavádění

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Evaluation of the biology, geographical distribution and identification of herbicide resistance status in Apera spica-venti in the Czech Republic and development of solutions for its control

Evropská komise, 2004-2009

SIGMEA - Sustainable Introduction of Genetically Modified Crops into European Agriculture

Evropská komise, 2004-2008

Efficacy and long term effect of different propoxy-carbazone containing formulations on AGRRE

Evropská komise, 2005-2007

Evaluation and prevention of environmental and ecological risks at the introduction of genetically modified crops in the Czech conditions

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Weed diversity, its conservation and use for bioindication of farming systems

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Inovace metod diagnostiky rezistence plevelů a jejich využití z hlediska optimalizace používání herbicidů s cílem minimalizace rizika jejich negativního vlivu na diverzitu rostlin v agroekosystému

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Introduction of insect-resistant and herbicide-tolerant transgenic maize varieties in the Czech Republic, with respect to the biotic elements of agroecosystems

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Zkvalitnění experimentální činnosti doktorandů na katedře agroekologie a biometeorologie ve výzkumu souvisejícím s řešením doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, 2011-2011

PRactical Implementation of Coexistence in Europe

Evropská komise, 2012-2015

Zlepšení neinvestičního vybavení experimentálních pracovišť katedry agroekologie a biometeorologie v návaznosti na metodiky řešených doktorských disertačních prací.

GA FAPPZ, 2012-2012

Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Optimalizace metodik a zefektivnění využití experimentálního zařízení katedry agroekologie a biometeorologie při výzkumu realizovaném zaměstnanci a studenty DSP

GA FAPPZ, 2013-2013

Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů

GA FAPPZ, 2014-2014

Optimalizace nových metodických postupů pro řešení doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, 2015-2015

Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů

GA FAPPZ, 2016-2016

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2020

Podpora experimentální práce studentů doktorského studia v oblasti herbicidní rezistence a vlivu agrotechnických postupů na mikrovariabilitu půdního prostředí

GA FAPPZ, 2018-2019

Prohloubení výzkumu v oblasti herbicidní rezistence a biologické ochrany v rámci doktorského studia

GA FAPPZ, 2019-2020

Omics-based approaches to explore the mechanisms of herbicide resistance in the newly identified cases in the Czech Republic

GA FAPPZ, 2021-2022