×
doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
banner

Granty

Využití nepřímých metod určování kvality píce vojtěšky seté v podmínkách ČR

GA FAPPZ, 2006-2006

Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.

GA FAPPZ, 2012-2012

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2015

GA FAPPZ, 2015-2015