×
prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
banner

Hakl Josef

Pedagogická činnost

DAWA01Y Odborný seminář FYTO I
DATA05Y Odborný seminář Speciální produkce rostlinná I
DATA07Y Odborný seminář Speciální produkce rostlinná II
Profesor - Katedra agroekologie a rostlinné produkce
phone +420 22438 3038

odborná specializace na pícniny pěstované na orné půdě, ekologii pícních druhů, pěstitelské technologie, kvalitu a konzervaci píce