×
doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost


Charakteristika garantovaných předmětů:

Produkce a dieteické účinky objemných krmiv:

Předmět je především zaměřen na hlubší pochopení interakcí mezi pícní rostlinou a prostředím ve vztahu k její morfologii, chemickému složení a kvalitě sklízené píce. Součástí je i základní přehled o pěstovaných druzích pícnin, jejich ekologických vlastnostech a používaných pěstitelských a sklizňových technologiích.

 

Pěstování a využití pícnin:

Předmět zaměřen především technologicky a poskytuje základní přehled o významu pícních druhů a způsobech jejich pěstování. Představeny jsou hospodářsky významné druhy a jejich vlastnosti ve vztahu k možnostem jejich využití. Podrobně je zmíněna i sklizeň píce a způsoby její konzervace.

Garantované předměty

ATA26E Forage Crop Production and Pasture Management - Bc.
DAWA01Y Odborný seminář FYTO I