×
doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
banner

Životopis

Profesní životopis

Vzdělání:

2013: habilitační řízení, obor Pícninářství a trávníkářství

2001 - 2006: doktorské studium na FAPPZ ČZU v Praze, obor Speciální produkce rostlinná

1996 - 2001: studium na AF ČZU v Praze, obor Všeobecné zemědělství

Zaměstnání:

od 2014: docent Katedry pícninářství a trávníkářství

2002 - 2014: odborný asistent Katedry pícninářství a trávníkářství

2001 - 2002: technik Katedry pícninářství a trávníkářství

Odborné zaměření:

specializace na pícniny na orné půdě, ekologii pícních druhů, pěstitelské technologie, kvalitu a konzervaci píce