×
doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
banner

Výzkumné aktivity

Oblasti hlavní výzkumné aktivity:

- agroekologické vlastnosti vojtěšky seté (Medicago sativa L.)

- mapování vlastností českých odrůd vojtěšek

- hodnocení kořenového systému jetelovin ve vztahu k hospodářským vlastnostem

- kvalita píce a nepřímé polní metody jejího stanovení

- minoritní pícní druhy a alternativní využití píce

- aplikace vícerozměrných statistických metod (ordinační metody)