×
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
banner

Granty

Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016