×
prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
banner

Granty

1. Rozvojové projekty  Ministerstva zemědělství ČR

Identification of Animals in Central Region (Mongolia)  2007-2009  (vedoucí projektu a odborný expert). Projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR s  Mongolskem. Garant Ministerstvo zemědělství ČR. 

Lukešová D. 2008. Identification of Animals in Central Region (Mongolia) . In: Workshop organized by CZELO, 10.11.2008, Brussel, Belgium, www.czelo.cz. (Invited speaker).

Lukešová D. 2012. Zdravý dobytek – základ mongolského zemědělství. Ed.:Člověk v tísni. "Rozvojovka" (3): p. 4.

Improving the Production Characteristics of Livestock in Kaoma District  (Zambia) 2007-2009  (odborný expert). Projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR se Zambií. Garant Ministerstvo zemědělství ČR.

2. Rozvojové projekty Ministerstva zahraničních věcí ČR, České rozvojové agentury (ČRA)

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS), zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů ZRS. Od 1. července 2010 je zřízena zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí (nové okno). Funkci zřizovatele ČRA vykonává Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV). Organizačně spadá ČRA v rámci resortu MZV pod ekonomickou sekci.

Livestock Identification System Implementation in Mongolia2010-2012 (odborný  expert). Projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR s  Mongolskem. Garant: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura.

Delivery of Pregnant Heifers (Bosnia Herzegovina)2011-2014 (odborný expert). Projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR s  Bosnou Hercegovinou. Garant: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura.

3. Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Literák I. a kol. 1995-1997. Specifikace kmenů Toxoplasma gondii  (GA0/GA) GA508/95/0691

4. Grantová agentura Ministerstva zemědělství (MZe), Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Jelínek A. a kol. 2011. Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti: Redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2011 o průběhu prací na projektu QH92195. Praha: VÚZT, 2011. Z - 2541

5. Grantová agentura Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Lukešová D., Silberová P., Vidová J., Sovják R. 2010. Atlas of foodborne infections transmitted by contaminated food and water (Atlas alimentárních infekcí přenášených kontaminovanou potravou a vodou). Grant MŠMT ČR FRVŠ 478/2010.

Lukešová D, Kočišová A., Haberová T., Silberová P. 2009. Atlas parazitů hospodářských zvířat - digitalizovaná sbírka mikropreparátů. Grant MŠMT ČR FRVŠ 1184/2009.

Lukešová D. 2007. Podpora výuky předmětu Využití zvěře v tropech a subtropech nově akreditovaného studijního oboru "Wildlife Management in Tropics and Subtropics". Grant MŠMT ČR FRVŠ 412/2007.

Lukešová D. 2007. Multimediální učební texty "Zdravotní rizika v tropech a subtropech". Grant MŠMT ČR FRVŠ 413/2007.

Silberová P., Lukešová D. 2007. Využití biochemických analýz stanovujících metabolický profil ke sledování zdravotního stavu zvířat z tropů a subtropů. Grant MŠMT ČR FRVŠ 781/2007.

Lukešová D. 2002. Studium zdravotního stavu u kopytníků a šelem v ZOO Olomouc. Grant MŠMT ČR FRVŠ 369/2002.

Lukešová D. 2002. Poradenské centrum pro veterinární problematiku tropů a subtropů. Grant MŠMT ČR FRVŠ 370/2002.

Lukešová D. 2001. Rozvoj a inovace výuky předmětu aplikovaná ekologie. Grant MŠMT ČR FRVŠ 1307/2001.

Lukešová D. 2001. Inovace a další rozvoj předmětu ekologický dozor. Grant MŠMT ČR FRVŠ 1308/2001

Chroust K, Svobodová V, Lukešová D. 1999. Rozvoj nových diagnostických metod a jejich využití pro inovaci výuky parazitologie na úseku zoonóz a oportunních infekcí. FRVŠ č.j.1242/99

6.  Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze (CIGA ČZU v Praze)

Kyriánová Iveta Angela, Burešová Eva, Hailu Frehiwet Tesfu, Langrová Iva, Lukešová D, Peřinková P, Vadlejch J,  Vynikalová L. 2016/2017. Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice. č. projektu. 20162012

Skálová I, Fedorova T, Koláčková K, Lukešová D a kol. 2014/2015. Neinvazivní monitoring reprodukčního cyklu a březosti u exotických savců laboratorními testy moči, slin a trusu projekt CIGA ČZU v Praze. č. projektu 20145009.

7. Interní grantová agentura Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze (IGA FTZ ČZU v Praze)

Francisco Ceacero Herrador, Lukešová D. a kol. 2020. Physiological and behavioral responses of tropical ungulates to different husbandry techniques. Project 20205005.

Francisco Ceacero Herrador, Lukešová D. a kol. 2019. Physiology and behavior of wild and domestic tropical ungulates. Project 20195011.

Francisco Ceacero Herrador, Lukešová D. a kol. 2018. Determinants and effects of diet selection in tropical and temperate herbivores. Project 20185017.

Lukešová D. a kol. 2017. The role of wild animals in the transmission of parasitic zoonoses. Project 20175019.

Lukešová D. a kol. 2016. Monitoring the prevalence of parasitoses in beef cattle on pasture and evaluating the efficacy of athelmintic drugs. Project 20165013. 

Lukešová D. a kol. 2014. Hodnocení účinků přírodních fytoaditiv - ostropestřec mariánský (Silybum marianum), antioxidant AV3® a antikokcidikum Emanox® - na metabolizmus a zdravotní stav brojlerových králíků. Project 20145028.

Lukešová D. a kol. 2013. DNA species surveillance: Identification of raw and processed meat products. Project 20133109.

Haberová T, Lukešová D, Skálová I, Rokošová L. 2011. Testing of non-invasive methods of heat and pregnancy diagnosis from saliva in ungulates. 

Haberová T, Koláčková K, Lukešová D. 2010. Methods of pregnancy diagnosis in Bactrian camels (Camelus bactrianus).


More info

Mongolsko - Označování zvířat v Centrálním regionu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2009

DNA species surveillance: identification of raw and processed meat products

GA FTZ, 2013-2013

Hodnocení účinků přírodních fytoaditiv - ostropestřec mariánský (Silybum marianum), antioxidant AV3 a antikokcidikum Emanox - na metabolizmus a zdravotní stav brojlerových králíků.

GA FTZ, 2014-2014

Monitoring Prevalence of Parasitosis

GA FTZ, 2016-2016

The role of wild animals in the transmission of parasitic zoonoses

GA FTZ, 2017-2017