×
prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
banner

Laboratoř analýz biologických materiálů (LABM)

LABM se výzkumně zabývá využitím jednoduchých a ekonomicky dostupných technik v oboru fyziologie, biochemie a parazitologie,  se zaměřením na jejich aplikovatelnost v tropických oblastech rozvojového světa.

Prioritou výzkumu je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro následnou spolupráci s národními referenčními laboratořemi provádějícími certifikované analýzy biologických materiálů a testování různých látek. Studenti jsou vzděláváni v biochemické, parazitologické a hematologické správné laboratorní praxi. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické testování nových analytických metod a tzv. kitů vhodných i pro využití v terénní praxi v podmínkách tropů.

Laboratoř je vybavena pro realizaci experimentů biochemickým analyzátorem IDEXX VetTest k provedení biochemického vyšetření krve různých druhů zvířat. Krevní vzorky se testují okamžitě, minimalizuje se tak riziko vzniku artefaktů, způsobených skladováním a transportem. Technologie „dry-slide“ nabízí přesné výsledky, kdy minimalizuje účinky interferujících látek. K vyšetření stačí malé množství krve a během 20 min. lze vyšetřit až 26 biochemických parametrů.

V laboratoři je využíván badatelský mikroskop Nikon Eclipse E 200 určený k pozorování mikroskopických objektů ve světlém poli a dále řada klasických světelných mikroskopů Nikon Eclipse E 100 k provádění průkazu vývojových stádií parazitárních původců zvířat i člověka. Dále jsou k dispozici přenosné mikroskopy umožňující záznam obrazu pomocí USB kamery propojené s PC, které jsou určeny k individuálnímu studiu v rámci terénní parazitologie. Lze tak modelovat situace při odběrech, zpracování a diagnostice a srovnání vlivu různých technik na kvalitu zpracování a interpretaci výsledků. K vybavení laboratoře náleží váhy, centrifugy, ledničky a mrazicí boxy.

Pracovní tým od r. 2012

Vedoucí: prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.

držitelka "Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů"

Post-doktorand:  Khatanbaatar Igori (Mongolia)

Doktorandi:  Ali Mian, Kolbábek Petr, Pebriansyah Akhir, Lubomír Zelenka, Miroslava Zelenková, Zemanová Hana, Fedorova Tamara, Ben Mahmoud Ziyad, Holečková Štěpánka, Mozrová Věra, Putthana Vannaphone, Žižlavský Marek, Rosero Olga Lucía, Silberová Petra, Tomeš Jiří, Badran Abdel Iyad aj.

Diplomanti:  Bírošíková Anita, Roudná Dominika, Čelakovská Martina, Azimov Shavkat, Darko Abigail, Coufalová Eva, Kubelka Lukáš, Kudrnáčová Eva, Nováková Kamila, Jacklová Kateřina, Staněk Lukáš, Šimoník Ondřej aj.

Bakaláři: Provazníková Renáta, Kraus Tomáš, Dvořáková Anna, Martinovská Lucie, Macháčková Kateřina, Hrůzová Zita, Javorský Jan, Miškovská Anna, Olszarová Nela, Košatová Anna, Šebestová Veronika, Bírošíková Anita, Kraus Tomáš, Sekyrová Veronika, Roudná Dominika, Ziková Dominika, Tichý Ladislav, Vodenková Gabriela, Halda Ondřej, Puldová Nikola, Lešnerová Olga, Čermáková Klára, Klímová Stefanie, Odehnalová Kristýna, Ulvrová Tereza, Francová Karolína, Laubová Vendula, Hrnková Johana, Petrová Lenka, Čelakovská Hana, Vejmělek Tibor, Coufalová Eva, Slámová Tereza, Lumbo Edmárcia, Kubelka Lukáš, Zdražil Adam, Kostrounová Jana, Michaela Knollová, Kudrnáčová Eva, Baše Jiří, Szegediová Barbora aj.

  • Laboratorní diagnostika chorob zvířat, se zaměřením na parazitologická, biochemická a hematologická vyšetření. Specializací v oboru parazitologie je průkaz vývojových stádií parazitů u hospodářských a volně žijících zvířat.
  • Součástí naší činnosti je také interpretace výsledků, konzultační a poradenská činnost, zejména v oblasti prevence a terapie diagnostikovaných onemocnění.
  • Konzultace v oblasti cestovní medicíny a zajištění ochrany zdraví spotřebitele v tropických oblastech rozvojového světa.

Výzkum v rámci oborů „Agriculture in Tropics and Subtropics“ a nově akreditovaném oboru „Tropical Agrobiology and Bioresource Management“ je zaměřen na témata:

  • Monitoring the health status of animals for the production of safe food of animal origin.
  • Parasites of wild and exotic animals, morphological identification of agents and their typing by molecular methods.
  • Foodborne diseases and zoonotic foodborne diseases of parasitic origin.

Spolupracující instituce

Tým úzce spolupracuje s kolegy v oboru aplikované zoologie FAPPZ ČZU v Praze a oboru veterinární parazitologie s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

V problematice metabolických a infekčních onemocnění (především zoonóz) a dále v bezpečnosti a kvalitě potravin spolupracujeme s akreditovanými laboratořemi (SVÚ Praha, SVÚ Jihlava, VFU Brno) při realizaci diplomových a doktorských prací a dále s pracovišti VÚŽV v.v.i. v Praze-Uhříněvsi dále VÚZT v.v.i. v Praze-Ruzyni a ÚVN Praha

  • Pitvy, histologická vyšetření a poradenská činnost.
  • Laboratorní analýzy pro zjišťování jakostních parametrů na oddělení chemie a hygieny potravin různého biologického materiálu v odděleních chemie (průkaz cizorodých látek) a hygieny potravin (mikrobiologické analýzy).
  • Metabolická vyšetření a interpretace dat pro různé druhy zvířat, monitoring zdraví člověka (výživa člověka a nemoci z potravin)

Více: https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6856-katedry-a-soucasti/r-7351-laboratore-ftz/r-10193-laborator-analyz-biologickych-materialu