×
prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
banner

Členství

Oborová rada pro doktorský studijní program

FAPPZ ČZU v Praze, Speciální produkce rostlinná

 FAPPZ ČZU v Praze, Obecná produkce rostlinná


Redakční rada vědeckého časopisu

Plant, Soil and Environment - místopředsedkyně

 

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

- 2008 - 2013 expertní panel Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství

- od 2013 - 2017 expertní panel Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie

Národní agentura pro zemědělský výzkum

- od 2016

Vědecké organizace

  • Česká společnost experimentální biologie rostlin
  • European Society of Plant Physiology

 

Profesní organizace:

Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinné výroby (komise výživy rostlin)