×
prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garant předmětů bakalářského, magisterského i doktorského studia na FAPPZ. Studenti pod jejím vedením úspěšně obhájili řadu bakalářských, diplomových i doktorských prací.

Garantované předměty

AHA07E Toxikologie
AHA12E Ekotoxikologie - Mgr.
AHA20E Hnojiva a legislativa - Mgr.
AHA35E Základy ekotoxikologie - Bc.
AHA37E Toxikologie
AHA44E Výživa rostlin ve vztahu k potravinám
AHA83E Základy ekotoxikologie - Bc.
AHA84E Ekotoxikologie - Mgr.
AHA96E Toxikologie - Mgr.
DAHA03Y Toxikologie a remediace
DAHA05Y Toxikologie
DAHA06Y Toxicology