×
prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání:

         1984    Vysoká škola zemědělská v Praze, inženýr (obor fytotechnický)

1991    Vysoká škola zemědělská v Praze, kandidát zemědělsko-lesnických věd (téma disertační práce: Metody stanovení mineralizovatelného dusíku v půdě)

2005    Česká zemědělská univerzita v Praze, docent pro obor Agrochemie a výživa rostlin (téma habilitační práce: Postupná frakcionace rostlinné biomasy pro stanovení rizikových prvků  a vliv kadmia a zinku na stresový metabolismus rostlin)

2010    Česká zemědělská univerzita v Praze, profesor pro obor Agrochemie a výživa rostlin

 

Zaměstnání:

                         1984 – 1987    Vysoká škola zemědělská v Praze, technik

                         1987 –  2005   Česká zemědělská univerzita v Praze, odborný asistent

2005 –  2010   Česká zemědělská univerzita v Praze, docent

od 2010           Česká zemědělská univerzita v Praze, profesor

 

Vybrané zahraniční stáže:

IACR Rothamsted, Harpenden, Velká Británie (stipendium The Royal Society of Great Britain)

 

Odborné zaměření:

  • výživa rostlin, především metabolismus dusíku,
  • příjem rizikových prvků rostlinami a jejich vliv na metabolismus rostliny,
  • speciace těchto prvků v rostlinách,
  • využití transgenních rostlin pro fytoremediace.