×
prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
banner

Granty

Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku metabolismu dusíku ve výživě rostlin, dále na otázky příjmu rizikových prvků rostlinou, jejich vliv na metabolismus rostliny a jejich speciace v rostlinné biomase.

Je řešitelkou a spoluřešitelkou národních projektů (především Grantová agentura České republiky, Národní agentura pro zemědělský výzkum) i projektů mezinárodních (COST, EUREKA, Socrates-Grundtvig, Finanční mechanismus EHP a  Norský finanční mechanismus). V současné době je hlavní řešitelkou projektu GA ČR Vymezení fyziologických, metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem. Projekt je řešen ve spolupráci s ÚEB AV ČR a VŠCHT.

Úloha mykorrhizních hub

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence

Grantová agentura ČR, 2011-2013

Podpora aktivního zapojení studentů magisterského studia do výzkumu na katedře formou mimořádných stipendií

GA FAPPZ, 2012-2012

Zvýšení zapojení studentů magisterského studia do řešení externích projektů Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, 2013-2013

Motivační program pro podporu využití výsledků k publikačním aktivitám studentů doktorského studia.

GA FAPPZ, 2014-2014

Vymezení fyziologických metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem

Grantová agentura ČR, 2017-2019