×
prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
banner

Pavlíková Daniela

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol