×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Má pedagogická činnost je zaměřena na výuku kurzů obecné pedologie pro bakalářské obory. Dále pro bakalářské obory vyučuji oblast aplikované kartografie. Na magisterské úrovni se má pedagogická činnost  týká problematiky mapování půd, půdního průzkumu a částečně i klasifikace půd. Předměty vyučuji jak pro kmenové studenty ČZU tak i studenty v rámci programu Erasmus.

Garantované předměty

APA01Z Excursion - Geology and Soil
APA02Z Excursion – Soil Protection and Conservation
APA03Z Excursion – Soils and Water Resources of the Czech Republic
APA07Z Odborná exkurze - Mgr.
APA13E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
APA39E Introduction to Soil Conservation and Protection
APA70E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
AUA45Z Specialised Training
DAPX07Y Systematika a mapování půd