×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Má pedagogická činnost je zaměřena na výuku kurzů obecné pedologie pro bakalářské obory. Dále pro bakalářské obory vyučuji oblast aplikované kartografie. Na magisterské úrovni se má pedagogická činnost  týká problematiky mapování půd, půdního průzkumu a částečně i klasifikace půd. Předměty vyučuji jak pro kmenové studenty ČZU tak i studenty v rámci programu Erasmus.

Garantované předměty

APA13E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
APA15E Pedologie - Bc.
APA37E Applied Cartography - Bc.
APA70E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
DAPX07Y Systematika a mapování půd