×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Blog

Půda je, nebo by alespoň měla být,  v zájmu celé společnosti. Tento blog má ambici přinášet odkazy na články, které se objevují v českém tisku a nějakým způsobem se problematiky půdy dotýkají.

Degradace půdy na jižní Moravě

23.02.2017 | 1508x

V krátkém časovém úseku se celostátní média zabývají problematikou degradace půdy v oblasti jižní Moravy. Články nepřin…

čtěte více >>

Nová opatření v ochraně půdy vůči erozi

23.01.2017 | 1448x

Informace o nových nástrojů státní zprávy na omezení půdní eroze.   http://zpravy.idnes.cz/ornice-pole-ministerstvo-zivotniho-prostredi…

čtěte více >>

Zastavování půdy

22.10.2016 | 1461x

Problematika zastavování půdy je slopečně s erozí půdy nejvíce diskutovaným problémem okolo gedradace půd. Na jedné straně existuje tlak investorů,…

čtěte více >>

Rozhovor na téma vztahu půdy a sucha

11.09.2015 | 1560x

Článek přináší rozhohovor s předsedou České pedologiké společnosti o stavu půdy a jejímu vztahu k problematice sucha. Více na:  …

čtěte více >>

Pejsek a kočička o půdě a suchu

17.08.2015 | 1562x

Další ze série novinových článků, který trpí nízkou odborností. Jako by tento článek uvařili pejsek s kočičkou.... http:/…

čtěte více >>

Může za extrémní sucho půda?

06.08.2015 | 1606x

Letošní extrémní sucho vede k různým úvahám a hledá se viník. Kdo za to může? V tomto článku jsou jako jednimi z viníků…

čtěte více >>

Zastavování půdy v Egyptě

13.07.2015 | 1731x

Zastavování půdy (soil sealing) vede ke ztrátě nejkvalitnějších půd v údolí Nilu. Dřívější klíčová oblast Egypta…

čtěte více >>

Sucho jako sociální problém v USA?

17.06.2015 | 1624x

Dva roky sucha na západě USA se skutečně týkají každého.  Jsme svědky sociální války o vodu? Více v článku Lidových…

čtěte více >>

Pozemkové (ne)úpravy

17.06.2015 | 1674x

Pozemkové úpravy jako nekonečný příběh? Více na portálu Zemedělec.cz http://zemedelec.cz/nku-pozemkove-upravy-jsou-pomale/

čtěte více >>

LUCAS 2015

17.06.2015 | 1521x

I v letošním roce proběhne v Evropě statistické šetření využítí krajiny. Název článku je částečně zavádějí…

čtěte více >>

Zábor půdy v aktuálních číslech

17.06.2015 | 1803x

Zábor zemědělské půdy je aktuální problematika. Podrobnosti přinášejí Lidové noviny. Více na: http://byznys.lidovky.cz/v…

čtěte více >>

Co Čech to zemědělec?

17.06.2015 | 1646x

Následující článek ukazuje, že zájem o půdu není dán touhou po hospodaření ale výhodně investovaných penězích. V…

čtěte více >>

Projekt FACES - aktuální informace

01.03.2015 | 1982x

Projekt FACES  (The Freely Accessible Central European Soil), kterého se účastní instituce z celkem 8 zemí (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko,…

čtěte více >>