×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Nová opatření v ochraně půdy vůči erozi

Blog > Nová opatření v ochraně půdy vůči erozi

23.01.2017

Informace o nových nástrojů státní zprávy na omezení půdní eroze.

 

http://zpravy.idnes.cz/ornice-pole-ministerstvo-zivotniho-prostredi-richard-brabec-zemedelci-1nt-/domaci.aspx?c=A170122_203526_domaci_och