×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Životopis

 

1996-2002   magisterské studium - Hodnocení a ochrana půdy na ČZU v Praze

2001             studijní pobyt na The Engineering College of Horsens, Dánsko. 

2002-2005  doktorské studium – Obecná produkce rostlinná na ČZU v Praze

2005-2011  vědecko-pedagogický pracovník Katedra pedologie a ochrany půd, CŽU v Praze

2008-2010  vědecký pracovník - Joint Research Centre, European Commission

2011-           odborný asistent  Katedra pedologie a ochrany půd, CŽU v Praze