×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Penížek Vít

Pedagogická činnost

APA70E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
APA15E Pedologie - Bc.
APA13E Pedologie pro fytotechniky - Bc.

Odborné zaměření:

  • obecná pedologie
  • mapování půd
  • půdní klasifikace

Výuka

  • předměty týkající se všeobecných základů pedologie
  • odborné předměty zaměřené na půdní průzkum a mapování půd
  • předměty základů obecné kartografie

 

 

Kontakt:

budova FAPPZ, kancelář č. 201