×
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
banner

Publikace

Mou publikační činnost můžete sledovat i na mém profilu na ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Vit_Penizek), kde jsou ke stažení i některé full textu článků.

Ostatní výsledky

DTM as a Tool for Correction of Alluvial Soils Delineation on Middle-and Small-Scale Maps Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006

Exploitation of Supervised Fuzzy K-Means Classification for Soil-Landform Relationship Description Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

**ETTLER, V. – **JAROŠÍKOVÁ, A. – **MIHALJEVIČ, M. – **KŘÍBEK, B. – **VESELOVSKÝ, F. – PENÍŽEK, V. – VANĚK, A. – **ŠRÁČEK, O. – **MATOUŠEK, T. – **MAPANI, B. – **KAMONA, F. – **NYAMBE, I.Fate of smelter dusts in temperate and semi-arid soils. 2017, In: Book of Abstracts, editors: Martin Novák, Pavel Krám and Markéta Štěpánová, 9th Interntional Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON, Litomyšl, Czech Republic, August 20-24, 2017, ISBN 978-80-7075-926-4, s.198 .

Forest Soil Acidification Assessment Using Principal Component Analysis and Geostatistics prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Funkce půdy při ochraně podzemních vod před kontaminací pesticidy doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Geostatistical analysis of forest floor characteristics in two areas with different anthropogenic inputs prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vašát Radim; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Heterogenita půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Heterogenita půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách výsypky Pokrok prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Influence of Colluviation Processes on Soil Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of longterm agricultural management on spatial distribution of soil types. 2013, .

Influence of terrain attributes and soil properties on soil aggregate stability Mgr. Tereza Zádorová, Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2010

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Man-made Soils Classification Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Moderní metody hodnocení půdní variability prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D., 2004

Observing bare soil in vegetated areas by LANDSAT multi-temporal composite Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Pedologické dny 2004 prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2004

Pedologické posouzení území s plánovaným postupem lomu DB do roku 2015 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedologické posouzení území s plánovaným postupem lomu DB od roku 2015 do roku 2030 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedometrical Analysis of Soil Characteristics in an Area with Heavy Deposition Load prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Predicition of hydromorphic soils using compound topographic index Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vrabcová T., 2008

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predictive mapping of colluvial soils using terrain derivatives in different soilscapes. 2014, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, Nanjing, China, 11.-14.11, 2014, s. 119-120.

Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006 Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2010

Processing of conventional soil survey data using geostatistical methods Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2004

Prostorové vymezení koluvizemí digitálním mapováním v černozemních oblastech Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

Soil reaction variability under forest and arable land Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Hulová H., 2008

Soil´s role in prevention of groundwater contasmination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Specifics of Man-Made Soils Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2004

VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – CHRASTNÝ, V. – TEPER, L. – CABALA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting. 2012, Environmental and health impacts of mining in Africa - a workshop, Windhoek, Namibia, July 5-6, 2012, s. 56 -59, ISBN: 978-80-7075-781-9.

Thallium recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree rings at a highly contaminated site RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; Teper Leslaw; Cabala Jerzy; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

KŘÍŽOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ŠOBOTNÍK, J. – PENÍŽEK, V. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O.; idPublikace = 81191; Název: The influence of land-use on tropical soil chemical characteristics with emphasis to aluminium-- Neexistuje podtyp publikace --

VEJVODOVÁ, K. – VANĚK, A. – **MIHALJEVIČ, M. – **ETTLER, V. – **TRUBAČ, J. – **VAŇKOVÁ, M. – **DRAHOTA, P. – VOKURKOVÁ, P. – PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – PAVLŮ, L. – DRÁBEK, O.The key controls of thallium isotopic fractionation in soil . 2022, In:EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-4462, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-4462, 2022. .

Une analyse des stratégies d´échantillonnage des réseaux de surveillance de la qualité des sols en Europe Morvan X.; Richer de Forges A.; Arrouays D.; Le Bas C.; Saby N.; Jones R.J.A.; Bellamy P.; Kibblewhite M.; Stephens M.; Freudenschuss A.; Strauss P.; Spiege H.; Verdoodt A.; Goidts E.; Colinet G.; Sishkov T.; Kolev N.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Balström T.; Penu P.; Köster T.; Jolivet C.; Baritz R.; Berényi Üveges J.; Becher G.; Renaud J.P.; Arnoldussen A.H.; Pavlenda P.; Neville P.; Michopoulos P.; Herzberger E.; Simoncic P.; Fay D.; Buivydaite V.V.; Karklins A.; Kobza J.; Camilleri S.; Sammut S.; Higgins A.; Jordan C.; Rutgers M.; Niedzwiecki J.; Stuczynski T.; Goncalves M.C.; Mano R. Dias; Simota C.; Lilly A.; Hudson G.; Olsson M.; Lilja H.; Josa I.Simo; Zupan M.; Sleutel S., 2007

Urban soils: a part of man´s environment Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Variabilita vybraných půdních vlastností antropozemí výsypky Pokrok Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Výběr reprezentativních půd pro hodnocení mobility pesticidních látek Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – VRABCOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vymezení hydromorfních půd pomocí vlastností reliéfu. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.40.

Využití spojité klasifikace pro vymezení jednotek reliéfu a hodnocení jejich vztahu k půdám Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2006

PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – **JÍLKOVÁ, V. – PENÍŽEK, V. – **ŠIMEK, M. – ZÁDOROVÁ, T.Vznik, vývoj, funkce, klasifikace a geografie půd. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie, využívání a degradace půdy - kapitola v knize, ISBN: 978-80-200-2976-8,s. 267-325.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.