×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Vyučuje řadu předmětů pro bakalářské i magisterské studium především na FAPPZ a PEF jako je např. Agroekologie, Obecná produkce rostlinná, Herbologie, Zemědělské systémy a další. Na FAPPZ je garantem bakalářského a magisterského studijního programu Zemědělství a rozvoj venkova se specializacemi Faremní hospodaření v bakalářském a Rozvoj venkovského prostoru v magisterském studiu. Zaváděl a garantoval anglicky vyučované obory se zaměřením na zemědělství a potraviny Agriculture and Food  (BSc.) a Sustainable Agriculture and Food Security (MSc.). Je školitelem doktorandů v oboru Obecná produkce rostlinná a vyučujícím specializovaných předmětů pro doktorské studim.

Garantované předměty

AAA14E Základní agrotechnika a herbologie - Bc.
AAA17E Obecná produkce rostlinná
AAA22E Agroekologie - Bc.
AAA23E Základy agroekologie - Bc.
AAA27E Agricultural Systems - Bc.
AAA30E Weed Science - Mgr.
AAA33E Politika rozvoje venkova v EU
AAA34E Ochrana přírodních zdrojů a krajiny v kontextu politiky rozvoje venkova - Mgr.
AAA75E Obecná produkce rostlinná
AAA77E Základní agrotechnika a herbologie - Bc.
AAA80E Politika rozvoje venkova v EU
AAA82E Agroekologie - Bc.
AAA83E Základy agroekologie - Bc.
AAA90E Ochrana přírodních zdrojů a krajiny v kontextu politiky rozvoje venkova - Mgr.
AAAX2E Nauka o přírodě a rostlinách III.
AAE03E Zemědělské systémy I - PAE
AAE05E Zemědělské systémy I - PAA
AAE70E Zemědělské systémy I - PAE
DAAA02Y Herbologie
DAAA04Y Základní agrotechnika

Garantované studijní obory

4106R010 Rozvoj venkova
4106T011 Rozvoj venkovského prostoru

Garantované studijní programy

N4149 Rozvoj venkova a zemědělství