×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Publikace

Vybrané významnější recentní publikace:

Původní vědecké práce:

Košnarová, P., Hamouz, P., Hamouzová, K., Linn, A., Sen, M. K., Mikulka, J., Šuk, J., Soukup, J. (2021). Apera spica‐venti in the Czech Republic develops resistance to three herbicide modes of action. Weed Research, DOI: 10.1111/wre.12500  

Sen, M. K., Hamouzová, K., Mikulka, J., Bharati, R., Košnarová, P., Hamouz, P., Roy A., Soukup, J. (2021): Enhanced metabolism and target gene overexpression confer resistance against acetolactate synthase‐inhibiting herbicides in Bromus sterilis. Pest Management Science, 77(4), 1178.

Ringselle, B., De Cauwer, B., Salonen, J., Soukup, J. (2020): A review of non-chemical management of couch grass (Elymus repens). Agronomy, 10(8), 2073-4395.

Svobodova, Z., Habustova Skokova, O., Holec, J. Holec, M. Bohac, J., Jursik, M., Soukup, J., Sehnal, F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 251, 171-179.

Jursik, M., Kovacova, J. Kocarek, M., Hamouzova, K., Soukup, J. (2017): Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. Pest Management Science, 73 (5): 1024-1030.

Potopova, V., Stepanek, P., Mozny, M., Turkott, L., Soukup, J. (2015): Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 202, 26-38.

Hamouzová K., Košnarová P., Salava J., Soukup J., Hamouz P. (2013): Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Pest Management Science, 70 (4): 541-548.

Potop, V., Možný, M., Soukup, J. (2012): Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology 156, 121-133.

Vráblík, A., Hodek, J., Soukup, J., Demnerová, K., Ovesná, J. (2012): Development and Verification of PCR based Assay to Detect and Quantify Garden Pea lec Gene. Czech Journal of Food Sciences 30 (3): 247 - 257.

Soukup, J., Holec, J. , Jursík, M., Hamouzová, K. (2011): Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal of Consumer Protection and Food Safety 6: 125-130.

Jursík, M., Soukup J, Venclová V., Holec, J. (2011): POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology 25 (1):, 14-18.

Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Hamouz, P., Venclová, V., Tůmová, P. (2010). Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 51 (2): 113-122.

Landová, M., Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Holec, J. Squire, G.R. (2010): Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment 56 (11): 541–549.

Potop, V., Soukup, J. (2009): Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova. Theoretical and Applied Climatology, 96 (3): 305 - 318.

Soukup, J., Jursík, M., Nováková, K., Laksarová, M., Holec, J. (2008). Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XXI, 51-56.

Demont, M., Cerovska, M., Daems, W., Dillen, K., Foragasi, J., Mathijs, E., Muška, F., Soukup,  J., Tollens, E. (2008). Ex ante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in the New Member States of the EU. Journal of Agricultural Economics 59:(3), 463-486.

 

Monografie a certifikované metodiky:

Soukup, J., Košnarová, P., Hamouzová, K., Hamouz, P., Jursík, M. (2021): Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategie Certifikovaná metodika. ČZU v Praze, 37 s.

Jursík, M., Holec, J., Hamouz, P., Soukup, J. (2018): Biologie a regulace plevelů. Kurent, České Budějovice, 353 s.

Soukup, J., Jursík, M., Valičková V., Košnarová, P., Hamouzová, K., Hamouz, P., Holec, J. (2018): Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě. Certifikovaná metodika. ČZU v Praze, 28 s.

Squire, G.R.,  Lecomte, J.,  Hüsken, A., Soukup, J., Messéan A. (2013): Contributions of Pollen and Seed to Impurity in Crops – A Comparison of Maize, Oilseed Rape and Beet. In: Bertheau, Y. (ed).: Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 23-34. ISBN 978-1-4443-3778-5

Jursík, M., Holec, J., Hamouz, P., Soukup, J. (2011): Plevele - biologie a regulace. Agromanuál, České Budějovice, 232 s. ISBN: 978-80-87111-27-7

Hamouzová, K., Salava, J., Soukup, J., Chodová, D. Košnarová, P. (2011): Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management. In: Herbicides. Mechanisms and mode of action. Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 83-102. ISBN 978-953-307-744-4

Soukup, J. (2005): Metody regulace zaplevelení. In: Mikulka J, Kneifelová M. (eds.): Plevelné rostliny. Profi Press s.r.o. Praha.

Soukup, J., Holec, J. (2004): Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic. In.: den Nijs, H. C. M., Bartsch, D., Sweet, J. (eds.): Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, 203-218.

 

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Článek v odborném periodiku

**RINGSELLE, B. – **DE CAUWER, B. – **SALONEN, J. – SOUKUP, J. A review of non-chemical management of couch grass (Elymus repens). Agronomy, 2020, roč. 10, č. 8, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. Adjuvanty a jejich využití v herbicidní ochraně. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 81-84. ISSN: 0139-6013.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – ZEKA, D. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility alleles S3, S4 and S9 using consensus and allele-specific primers in the Czech Republic. Horticultural Science, 2014, roč. 41, č. 4, s. 153-159. ISSN: 0862-867X. Stáhnout soubor

POTOPOVÁ, V. – **CAZAC, V. – **BOINCEAN, B. – SOUKUP, J. – **TRNKA, M. Application of hydroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin. Theoretical and Applied Climatology, 2019, roč. 137, č. 3-4, s. 3103-3121. ISSN: 0177-798X.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 5, s. 170 - 174. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 157 - 159. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kakost maličký (Geranium pusillum BURM. fil.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 11, s. 344 - 347. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Konopice polní (Galeopsis tetrahit L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 12, s. 375 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Lipnice roční (Poa annua L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 1, s. 16 - 19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Turanka kanadská (Conyza canadensis (L.) CRONQUIST) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 11, s. 313 - 315. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Úhorník mnohodílný (Descurainia sophia (L.) PRANTL) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 12, s. 344 - 346. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Vesnovka obecná - Cardaria draba (L.) DESV.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 16 - 18. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: Čistec bahenní (Stachys palustris L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 2, s. 50 - 53. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 1, s. 18 - 21. ISSN: 1210-3306.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Botanická charakteristika a rozšíření významných sveřepů v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. – NÁMĚSTEK, J. Chlorsulfuron resistance in silky bent-grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.) in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 0, s. 138 - 146. ISSN: 0340-8159.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Chování herbicidů v prostředí. Úroda, 2012, roč. 60, č. 5, s. 67-69. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PRŮŠOVÁ, M. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Citlivost sveřepu jalového na vybrané herbicidy. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 96-100. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Competition, reproduction ability, and control possibilities of conventional and Clearfield (R) volunteer oilseed rape in winter wheat. Crop Protection, 2019, roč. 122, č. 2019, s. 30-34. ISSN: 0261-2194.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Competitive relationships between sugar beet and weeds in dependence on time of weed control. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 3, s. 108 - 116. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – VENCLOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 2011, roč. 51, č. 2, s. 113-122. ISSN: 0043-1737. Odkaz

**BÜCKMANN, H. – **CAPELLADES, G. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – **MESSEGUER, J. – **MELÉ, E. – **NADAL, A. – **GUILLEN, X. – **PLA, M. – **SERRA, J. – **THIELE, K. – **SCHIEMANN, J. Cytoplasmic male sterility as a biological confinement tool for maize coexistence: optimization of pollinator spatial arrangement. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 4, s. 145-151. ISSN: 1214-1178.

JANKŮ, J. – BARTOVSKÁ, L. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Density and surface tension of aqueous solutions of adjuvants used for tank-mixes with pesticides. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 568-572. ISSN: 1214-1178.

**LINN, A. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. – **GERHARDS, R. Detecting herbicide-resistant Apera spica-venti with a chlorophyll fluorescence agar test. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 386-392. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Detection of Cirsium arvense L. in winter wheat using a multispectral imaging system. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 167 - 170. ISSN: 1861-3829.

VRÁBLÍK, A. – HODEK, J. – SOUKUP, J. – DEMNEROVÁ, K. – OVESNÁ, J. Development and verification of PCR based assay to detect and quantify garden pea lec gene. Czech Journal of Food Sciences, 2012, roč. 30, č. 3, s. 247-257. ISSN: 1212-1800.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ANDR, J. – HOLEC, J. Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected acetolactate synthase inhibiting herbicides. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 446-451. ISSN: 1214-1178.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – LAKSAROVÁ, M. – HOLEC, J. Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 47 - 52. ISSN: 1861-3829.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Diversity of current weed vegetation on arable land in selected areas of the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 5, s. 208-213. ISSN: 1214-1178.

POTOPOVÁ, V. – BORONEANT, C. – MOŽNÝ, M. – SOUKUP, J. Driving role of snow cover on soil moisture and drought development during the growing season in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2016, roč. 36, č. 11, s. 3741-3758. ISSN: 0899-8418.

POTOP, V. – SOUKUP, J. – MOŽNÝ, M. Drought at various timescales for secular lowland climatologically stations in the Czech Republic. Meteorologické zprávy, 2011, roč. 64, č. 6, s. 177-187. ISSN: 0026-1173.

POTOP, V. – MOŽNÝ, M. – SOUKUP, J. Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2012, roč. 156, č. , s. 121-133. ISSN: 0168-1923.

POTOPOVÁ, V. – ŠTĚPÁNEK, P. – FARDA, A. – TÜRKOTT, L. – ZAHRADNÍČEK, P. – SOUKUP, J. Drought stress impact on vegetable crop yields in the Elbe River Lowland between 1961 and 2014. Cuadernos de Investigacion Geografica, 2016, roč. 42, č. 1, s. 127-143. ISSN: 0211-6820.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Adjuvanty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 384-388. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 123-129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 348-351. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Využití HT technologií při regulaci plevelů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 286-291. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 178-183. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Důležité aspekty podzimní regulace plevelů v obilninách. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – NÁMĚSTEK, J. Ecology of silky bent grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.), its importance and control in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 73 - 80. ISSN: 0340-8159.

JURSÍK, M. – **KOVÁČOVÁ, J. – KOČÁREK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2017, roč. 73, č. 5, s. 1024-1030. ISSN: 1526-498X.

MAYEROVÁ, M. – **MADARAS, M. – SOUKUP, J. Effect of chemical weed control on crop yields in different crop rotations in a long-term field trial. Crop Protection, 2018, roč. 114, č. 2018, s. 215-222. ISSN: 0261-2194.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Effect of different adjuvants on phytotoxicity of flumioxazin to sunflower in different growth stages. Romanian Agricultural Research, 2013, roč. 30, č. 1, s. 365-372. ISSN: 1222-4227.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Effect of irrigation and soil adjuvant on the efficacy and selectivity of pendimethalin and metazachlor in kohlrabi. Scientia Horticulturae, 2019, roč. 246, č. FEB, s. 871-878. ISSN: 0304-4238.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ŠUK, J. Effect of nonwoven fabric cover on the efficacy and selectivity of pendimethalin in lettuce. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 200, č. N, s. 7-12. ISSN: 0304-4238.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Effect of precipitation on the dissipation, efficacy and selectivity of three chloroacetamide herbicides in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 4, s. 175-182. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Effects of adjuvants and carriers on propoxycarbazone and pyroxsulam efficacy on Bromus sterilis in winter wheat. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 10, s. 447-452. ISSN: 1214-1178.

MAYEROVÁ, M. – **MIKULKA, J. – SOUKUP, J. Effects of selective herbicide treatment on weed community in cereal crop rotation. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 413-420. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficacy and selectivity of post-emergent application of flumioxazin and oxyfluorfen in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 11, s. 532-539. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. – HAMOUZOVÁ, K. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 214-222. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficiency and selectivity of herbicide Merlin 750 WG (isoxaflutole) in relation to dose and precipitation after application. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 551 - 556. ISSN: 1861-3829.

ČEŘOVSKÁ, M. – SOUKUP, J. Ekonomika pěstování geneticky modifikované cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 13 - 15. ISSN: 1210-3306.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit-Journal of Consumer Protection and Food Safety, 2011, roč. 6, č. S1, s. 125-130. ISSN: 1661-5751.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Evaluation of sampling and interpolation methods used for weed mapping. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 1, č. 20, s. 205 - 215. ISSN: 0340-8159.

DEMONT, M. – ČEŘOVSKÁ, M. – DAEMS, W. – DILLEN, K. – FOGARASI, J. – MATHIJS, E. – MUŠKA, F. – SOUKUP, J. – TOLLENS, E. Ex ante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in the New Member States of the EU. Journal of Agricultural Economics, 2008, roč. 59, č. 3, s. 463 - 486. ISSN: 0021-857X.

HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Genetic diversity of Beta-complex assessed by RAPD-markers. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 437 - 440. ISSN: 1861-3829.

VALIČKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Germination responses to water potential in Bromus sterilis L. under different temperatures and light regimes. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 8, s. 368-374. ISSN: 1214-1178.

SATRAPOVÁ, J. – HYVÖNEN, T. – VENCLOVÁ, V. – SOUKUP, J. Growth and reproductive characteristics of C4 weeds under climatic conditions of the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 7, s. 309-315. ISSN: 1214-1178.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v ČR. Úroda, 2019, roč. 67, č. 4, s. 77-80. ISSN: 0139-6013.

POTOPOVÁ, V. – BORONEANT, C. – BOINCEAN, B. – SOUKUP, J. Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2016, roč. 36, č. 4, s. 2063-2082. ISSN: 0899-8418.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Impact of site conditions and farming practices on the occurrence of rare and endangered weeds on arable land in the Czech Republic. Weed Research, 2013, roč. 53, č. 6, s. 489-498. ISSN: 0043-1737.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Jarní ošetření ozimé řepky proti plevelům. Úroda, 2015, roč. 63, č. 3, s. 54-54. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Jarní ošetření ozimých plodin proti plevelům. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 29 - 33. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Klasické a nové technologie regulace plevelů ve slunečnici. Úroda, 2011, roč. 59, č. 3, s. 46-52. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2014, roč. 70, č. 4, s. 541-548. ISSN: 1526-498X. Odkaz

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny - Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 14 - 16. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Růstové herbicidy (syntetické auxiny). Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 88-92. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 376 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7-8, s. 250 - 253. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 134 - 138. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 445 - 448. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 100 - 102. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 2, s. 48 - 54. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2018, roč. 66, č. 4, s. 82-87. ISSN: 0139-6013.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, P. Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 8-10. ISSN: 0139-6013.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Occurrence and spread of Solanum physalifolium – new adventive weed in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 493 - 496. ISSN: 0340-8159.

ANDR, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Optimalizace postemergentní regulace plevelů ve slunečnici . Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 58 - 63. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Optimising Clearfield and ExpressSun sunflower technologies for Central European conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2017, roč. 53, č. 4, s. 265-272. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Ozimé plevele v obilninách je třeba řešit již na podzim. Úroda, 2015, roč. 63, č. 8, s. 66-68. ISSN: 0139-6013.

POTOPOVÁ, V. – ŠTĚPÁNEK, P. – MOŽNÝ, M. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J. Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2015, roč. 202, č. N, s. 26-38. ISSN: 0168-1923.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podzimní regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 44-46. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 5-6, s. 166-172. ISSN: 1210-3306.

LANDOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SQUIRE, G. Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 541 - 549. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – PATEROVÁ, L. – SOUKUP, J. Posouzení výskytu a obtížnosti regulace plevelných druhů. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 14-16. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology, 2011, roč. 25, č. 1, s. 14-18. ISSN: 0890-037X.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. Úroda, 2008, roč. 56, č. 6, s. 28 - 32. ISSN: 0139-6013.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. Potential impacts of climate change on damaging frost during growing season of vegetables. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 26-35. ISSN: 1211-3174.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Přínosy a rizika technologie Clearfield v ozimé řepce. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 12-14. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – NOVOTNÝ, D. – SOUKUP, J. Přirozená mykobiota obilek Bromus sterilis L. Mykologické listy, 2013, roč. 125, č. , s. 70-70. ISSN: 1213-5887.

POTOPOVÁ, V. – **ŠTĚPÁNEK, P. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **FARDA, A. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J. Projected changes in the evolution of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2018, roč. 38, č. 1, s. 939-954. ISSN: 0899-8418.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Regulace kakostu maličkého a příbuzných druhů v plodinách. Úroda, 2010, roč. 58, č. 9, s. 28 - 31. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Regulace plevelů v cukrovce. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 207 - 210. ISSN: 1210-3306.

POLÁKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Results of implementing less-favoured area subsidies in the 2014-2020 time frame: Are the measures of environmental concern complementary?. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-16. ISSN: 2071-1050.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. Risk analysis of the first and last frost occurrences during growing season of vegetables in the Elbe River lowland. Idojaras, 2014, roč. 118, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0324-6329.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. Risk occurrences of damaging frosts during the growing season of vegetables in the Elbe River lowland, the Czech Republic. NATURAL HAZARDS, 2014, roč. 71, č. 1, s. 1-19. ISSN: 0921-030X.